Tar vare på fredet landemerke-bru for kommende generasjoner

17. desember 2020
fredrikstadbrua-des-2020-thumb2Den ikoniske Fredrikstad bru over Glomma ble åpnet av kronprins Olav i 1957 og ble fredet for noen år siden. Nå er betongdekket og søylene rehabilitert med Mapei-produkter og står klar til å glede nye generasjoner. Det er bærekraft i praksis. 

– Vi har rehabilitert Fredrikstad bru med materialer og metoder som er tilpasset bruas egenart, slik at vi ivaretar de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene. Under krevende forhold med full trafikk i hele anleggsperioden på tre år har vi vært gjennom de fleste mekaniske rehabiliterings-metodene, forklarer Kenneth Andersen, prosjektleder hos utførende entreprenør Consolvo.

De har rehabilitert Fredrikstad bru på oppdrag fra Statens vegvesen. Det 824 meter lange landemerket har en høyde på over 39 meter og det lengste spennet er 196 meter. Brua har vært utsatt for stor slitasje siden den ble høytidelig åpnet av kronprins Olav i 1957. Brudekket hadde betydelig armeringskorrosjon, spesielt under den tidligere fortauskonstruksjonen. 

fredrikstadbrua-des-2020-thumb3-small– Vi har erstattet armeringen og benyttet 200 tonn reparasjonsmørtel Confix PP-fiber, som er et produkt vi kjenner godt fra andre prosjekter. Alt av skader på undersiden og søyler ble sprøytet med DS tørrsprøytemørtel

Consolvo har solid erfaring og er landsledende innenfor rehabilitering og vedlikehold av blant annet bruer, parkeringshus og fasader på boliger. De har som målsetting å ta vare på og utvikle verdier for å forlenge levetiden, og dermed bidra til en bærekraftig og langsiktig miljøforvaltning. 

– Mapei har gode produkter og flinke fagfolk som hjelper oss når vi har behov for det. På Fredrikstad bru har vi blant annet fått råd når vi skulle injisere de de-laminerte og oppsprukne betongssøylene som hadde betydelig rissutvikling. 

Mapei-produkter er levert av BSA Betongvare. De er ledende på leveranser innen murer-, maler- og betongfagene og har kunder over hele landet. 

– Fredrikstad bru er et stort prosjekt, der vi først og fremst har levert Confix PP-fiber, DS og epoksylim Mapepoxy L, samt en del andre produkter. Vi vet av erfaring at kundene våre er fornøyd med Mapei-produkter og vi får også god oppfølging av selger Tore Karlsen, forteller Terje Strand i BSA Betongvare

For Consolvo har det vært krevende å jobbe i et område med både mye trafikk og mange boliger. 

– Støy og støv har vært et viktig element og vi sørget for gode tildekningsløsninger og fortløpende oppsamling av sand og støv fra anlegget. Vi jobbet også mye med å holde støyende aktiviteter på et forutsigbart nivå. Dette har fungert bra og Fredrikstad bru fremstår nå igjen som et sentralt landemerke i byen, som gir innbyggerne stolthet og brukerne trygghet i mange år fremover, sier Andersen. 

Ønsker du å komme i kontakt med oss om rehabilitering av bruer, ta kontakt med teknisk selger Tore Karlsen, e-post tore.karlsen@mapei.no eller på mobil +47 974 95 901.

Alle foto: Consolvo
 

Relaterte filmer

Produkter i artikkelen

CONFIX PP-FIBER
CONFIX PP-FIBER
Fiberforsterket reparasjonsmørtel med minimalt svinn til konstruktive støpe- og reparasjonsarbeider. Velegnet til monolittisk liming med…
DS
DS
Tørrsprøytemørtel med lavt prelltap for reparasjon av betongkonstruksjoner. • forbruk: Ca. 22 kg/m² pr. cm tykkelse • verktøy: Tørrsprøyte
MAPEPOXY L
MAPEPOXY L
To-komponent hurtigherdene epoksylim for liming av fersk betong til gammel betong, gammel betong til gammel betong samt stål til betong.…
MAPEPOXY BI
MAPEPOXY BI
To-komponent lavviskøs epoksy til injeksjon av riss og sprekker i betong. Kun til yrkesmessig bruk. • verktøy: Injiseringspumpe
ADESILEX PG1
ADESILEX PG1
To-komponent, tiksotropisk epoksylim for konstruktiv liming. TEKNISKE DATA: Blandingsforhold: komp. A : komp. B = 3 : 1. Brukstid: 35…
MALECH
MALECH
Vannbasert mikronisert akrylprimer med gode inntrengningsegenskaper. Sikrer jevnt sug i underlaget og god heft ved påføring av ELASTOCOLOR…
ELASTOCOLOR PAINT
ELASTOCOLOR PAINT
Vannbasert fleksibel akrylmaling. Sprekkoverbyggende og karbonatiseringsbremsende. Farger: ColorMap®. • forbruk: 0,2 - 0,4 kg/m² pr. strøk…

Prosjekter i denne artikkelen

Category icon INFRASTRUKTUR

New Bridge for Genoa

Genoa, Italia

Levering av tilsetningsstoffer

Category icon INFRASTRUKTUR

Fredrikstad bru

Fredrikstad, Norge

Betongrehabilitering

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei