Varig løsning for utendørs montering av naturstein

Naturstein ute gir et tidløst design som kan vare i mange tiår, forutsatt at man bruker riktige produkter og riktig anvendelse av produktene. Mapeis produkter for legging av naturstein, sørger for en bestandig overflate som passer til alle sementbaserte underlag og tåler påkjenningene fra Nordisk klima.
28. juli 2021
Forbehandling
Før legging av fliser ute, enten det er keramiske fliser eller naturstein, er det viktig at underlaget er tilstrekkelig rengjort og at alle løse rester av for eksempel sementhud, rester av formolje, fett, maling støv eller andre forurensninger er fjernet. I mange tilfeller vil det være nødvendig å slipe overflaten. Dette for å sørge for å oppnå vedheft. Dette gjelder især stålglattede betongunderlag. Legger man fliser rett på et stålglattet underlag uten sliping av overflaten gir man et meget dårlig grunnlag for heft til flislimet. 
Før flislegging, anbefales det å forvanne, eller «forfukte» overflaten for å begrense vannabsorpsjonen i underlaget slik at limet ikke tørker for raskt. Det må ikke limes fliser over stående vann på underlaget.

utendoers-fliser-uke30-faktablad1Limdekning og oppbygging av fall
Mapei anbefaler å alltid ha full limdekning ved legging av utendørs fliser. Hvis det er riller i limsjiktet under flisene, vil vann finne veien under og kunne transporteres i disse. Det er også viktig å ta hensyn til avrenning av vann ved utendørs flislegging. Bygger man fall slik at vann transporteres vekk, kan det hende man klarer seg selv om limdekningen ikke er 100 %. Hvis man i tillegg til utilstrekkelig limdekning har svanker der vann kan bli stående, vil rillene under flisene kunne fylles med vann. Om sommeren går dette ofte fint, men etter en vinter kommer en vår med veksling mellom frost og tining. Da vil man kunne få frostspreng under flisene slik at flisene sprekker eller slipper taket. Med full limdekning har vannet ingen vei å gå under flisene. Utendørs fliser bør alltid baksmøres og presses godt ned i limsjiktet. Man bør gjennomføre stikkprøver (slakteprøver) for å kontrollere limdekningen. Limdekningen er dessuten nøkkelen til å oppnå god trykkfasthet og flisenes evne til å tåle harde slag. Full limdekning vil å også kunne bidra preventivt for å unngå kalkutfellinger i fugene fra underlaget.

Porøs/skifrig naturstein
utendoers-fliser-uke30-faktablad2Forskjellige typer naturstein har forskjellige egenskaper når det gjelder transport av fukt gjennom materialet. Porøseller skifrig naturstein som leder fukt, stiller andre krav til valg av lim enn fliser som er tette. Restfukt fra lim som ikke inngår i selve herdingen, vil transporteres ut og kan trenge gjennom tiloverflaten av porøs naturstein og lage skjolder slik som vist på bildet til høyre. Restfukt i flislim kan ofte være en viktigere faktor for skjolder på naturstein enn fargen på limet. Man bør imidlertid også ta hensyn til at fargen på grått flislim kan trenge gjennom lyse og tynne fliser av marmor. Til de fleste typer natursteinsfliser anbefales Megarapid 2K Plus som er et hurtigherdende og meget fleksibelt 2-komponentlim som blandes med latex.
Conbit er et lim utviklet for liming av heller og stein, f.eks. av skifer på bakken mot asfalt eller betong. Conbit er ikke klassifisert som et flislim etter EN 12002 og EN 12004 standardene og er ikke egnet til for eksempel liming av keramisk flis. En fordel med Conbit er at den kan brukes til å bygge opp underlaget der det er ujevnheter. I disse tilfellene primes underlaget før legging av stein/heller med en slurry/rølp av Conbit. Til å bygge opp underlaget, benyttes en stivere konsistens av Conbit. Conbit kan påføres i tykkelser fra 3 – 20 mm. Hellene eller steinen bør dobbeltlimes med tannsparkel for å sikre full limdekning.

Skiferfug er en spesialmørtel til fuging av skifer og limtegl. Fugene fylles med gumminal, fugeskje eller fugebrett og komprimeres godt.

Utendørs liming av fliser av naturstein
Fliser lagt ute blir i løpet av et år utsatt for store temperaturforandringer, fuktighet og fryse/tine-sykluser. Dette vil ofte føre til at fliser og underlag utvider seg forskjellig på grunn av materialegenskapene. I Norden om sommeren gjelder dette spesielt på fliser lagt på sørsiden av et bygg der soleksponeringen er størst. På grunn av dette, bør man i uteområder som regel velge et lim med høy fleksibilitet.

Megarapid 2K Plus er et høyverdig, hurtigherdende, sigefritt flislim med lang åpentid og svært høy elastisitet (S2) og egner seg godt til liming av naturstein inne og utendørs. Megarapid 2K Plus oppnår høy heft og høy toleranse for mekanisk belastning og temperatursvingninger. Husk at forbehandlingen og riktig blanding av produktet er avgjørende. Se system under denne artikkelen.

Vanntetting av balkong og terrasser med naturstein
Vi har tidligere snakket om vanntetting av balkonger og terrasser og hvordan dette kan bevare konstruksjonen i lang tid. I systemet for balkonger belagt med naturstein gjelder de samme hensyn som for balkonger med keramiske fliser når det gjelder vanntetting. Mapeband Easy er et elastisk tekstilbånd som helbakes inn i Mapelastic i alle overganger, og Mapelastic legges i 2 omganger over underlaget. Forsterkningsnett Mapenet 150 bakes inn i Mapelastic i det første laget som dras ut med tannsparkel. Bevegelsesfuger i konstruksjonen tettes med Mapeband TPE (170 eller 325 mm bredde) som brettes ned i fugen og limes mot underlaget med tiksotropisk epoksylim Adesilex PG2 eller Adesilex PG4. Fugen fylles med Mapefoam bunnfyllingslist og Mapeflex MS45

Som silikon til overganger på naturstein, bør man benytte Mapesil LM. Mapesil LM er en 1-komponent nøytral silikon som er egnet til naturstein som marmor, granitt, sandstein og kvarts der andre silikoner basert på f.eks eddiksyre vil kunne fremkalle såkalt silikonsmitte på overflaten av enkelte typer naturstein. Overgangene bør først primes med Primer FD før påføring av Mapesil LM. Flisene bør maskeres før påføring av Primer FD for å unngå at primer FD setter igjen flekker. Se system under denne artikkelen.

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei