Ikke godta miljøpåstander - fem nyttige fakta om EPD!

En EPD (Environmental Product Declaration) er et dokument som oppsummerer miljøprofilen til et ferdig produkt på en standardisert og objektiv måte. EPD-en må alltid verifiseres av en tredjepart.
5. november 2021
  • Produsenter kan ikke produsere og publisere en EPD uten verifisering av en tredjepart
  • Det at et produkt har en EPD betyr ikke at produktet er «miljøvennlig» eller «bærekraftig», men en EPD gjør det mulig å måle bærekraftighet og miljøvennlighet av produktet opp mot alternative produkter
  • En EPD forteller deg blant annet hvor mange kg CO2 produktet «bærer med seg». Dette beregnes ved å sette sammen COinnhold i alle råvarene som benyttes i produktet, CO2 som slippes ut under transport av råvarene til vår fabrikk og CO2 som slippes ut når vi bruker strøm for å produsere varen
  • Du finner alltid informasjon om hva produsenten har valgt å utelate fra beregninger i EPD. Husk at du må lete etter ordet «cut-off». Produsenter kan velge å utelate råvarer som benyttes under 1%. Vi vet at selv råvarer som benyttes i små mengder kan ha en høy betydning for CO2-bildet og har valgt å inkludere alle råvarene i våre EPD-er. Sjekk alltid «cut-off» før du sammenligner EPD verdier mellom forskjellige leverandører
  • Husk at selv om metodikken for å beregne EPD er nøye og standardisert så vil det alltid være en viss feilmargin. Bruk derfor verdiene i EPD for å sammenligne produktkategorier og produkter med betydelig forskjell i verdiene i EPD, men vær mer kritisk når forskjellen er under 10%
Vår produktsjef for gulv Federica Mudu, forklarer at Mapei sine EPD-er finner du på nettsiden EPD Norge. Husk også at EPD-er publisert av EPD Norge, også er gyldige i de andre Nordiske landene. 
epd
Fakta hentet fra «Om EPD-Norge»:
«Vi går mot et mer og mer globalisert marked med større og større fokus på miljøprestasjonene til produkter og tjenester. Aktørene i markedet krever fremlagt verifisert og sammenlignbar dokumentasjon av miljøprestasjonene for produkter og tjenester gjennom livsløpet. Disse må være basert på vitenskapelige metoder og internasjonale standarder. EPD-Norge er en programoperatør for Miljødeklarasjon (EPD) type III etter ISO 14025. Programmet har etablert et system for verifisering, registrering og publisering av EPD samt vedlikehold av register for EPD og PCR (Produktkategoriregler). PCRene for byggevarer for det europeiske marked, følger EN 15804.
Målet for det norske EPD-programmet er å veilede virksomheter i å kommunisere miljøprestasjoner for produkter gjennom verifiserte og forståelige miljødeklarasjoner»

epd

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei