Hvordan redusere vedlikeholdskostnader for garasjeanlegg og parkeringshus?

Nå som den kalde årstiden kommer innover oss, er det viktig at vi beskytter betongen for inntrenging av blant annet salter og kjemikalier slik at vi unngår armeringskorrosjon og påfølgende betongskader, som på langsikt vil medføre høye vedlikeholdskostnader.
2. desember 2021
uke-48-phus-thumbParkering i tettsteder blir i økende grad flyttet bort fra gatebildet og over i parkeringsanlegg over ett eller flere plan. Det å ha en tilgjengelig parkeringsplass i et parkeringshus eller et garasjeanlegg har også blitt en betydelig verdi for eksempelvis en leilighet eller en arbeidsplass. 

Vi skal i denne artikkelen se på dekorative herdeplastbelegg som gir en beskyttende og bestandig overflatebehandling i parkeringshus.

Mapei anbefaler to ulike systemløsninger som skaper en varig løsning som er bestandig mot salter og kjemikalier og som reduserer behovet for vedlikehold: polyurea- og polyuretan-baserte løsninger. For begge løsningene gjelder følgende fordeler: Vanntettende, sklisikre og estetiske, slitesterke og kjemikaliebestandige.

Polyurea-basert løsning
Vphus-rehab-filipstad-aker-brygge-thumb3årt polyurea-baserte system heter PURTOP 1000 PARK, og kan legges i 3-7 mm tykkelse.
 • Høyelastisk, meget hurtigherdende og slitesterk polyureamembran som sprøytes på innen- og utendørs arealer i parkeringshus
 • Polyurea sprøytes ut med en høytrykkspumpe med mengde- og temperaturkontroll, fortrinnsvis med selvrensende dyse
 • Kan påføres en alifatisk polyuretanbasert toppcoat som gir en UV-stabil overflate og som kan leveres i flere farger som muliggjør oppmerking på arealet
 • Bruksområder: Alle arealer i parkeringshus både innendørs og utendørs

Polyuretan-baserte løsninger
MAPEFLOOR PU PD PARK: Multicoat polyuretanbelegg hvor slitesjiktet strøs opp med kvartssand. Bruksområder: Parkeringsplasser og områder med mindre trafikkbelastning.

MAPEFLOOR PU PD DRIVE: Multicoat polyuretanbelegg hvor slitesjiktet strøs opp med Emery, Bauxcit eller Granit som gir ekstra slitestyrke. Bruksområder: Kjøresoner, ramper, rondeller, svingsoner og områder med større trafikkbelastning fra personbiler og større kjøretøy.

MAPEFLOOR PU PD mPARK: Multicoat polyuretanbelegg hvor det installeres en separat, høyelastisk membran under slitesjiktet som strøs opp med kvartssand. Denne membranen vil gi en ekstra rissoverbyggende effekt og vil forhindre lekkasjer til underliggende etasjer dersom det oppstår bevegelser i konstruksjonen. Bruksområder: Parkeringsplasser og områder med mindre trafikkbelastning fra personbiler.

MAPEFLOOR PU PD mDRIVE: Multicoat polyuretanbelegg hvor det installeres en separat, høyelastisk membran under slitesjiktet som strøs opp med Emery, Bauxcit eller Granit som gir ekstra slitestyrke. Denne membranen vil gi en ekstra rissoverbyggende effekt og vil forhindre lekkasjer til underliggende etasjer dersom det oppstår bevegelser i konstruksjonen. Bruksområder: Kjøresoner og svingsonre med større trafikkbelastning fra personbiler.

Alle våre polyuretanbaserte løsninger for parkeringshus kan legges i tykkelser fra 3–7 mm.
polyuretan-farger fargevifterMapei har innarbeidet et effektivt system for rask levering av bestandig topcoat type MAPEFLOOR FINISH 415 N i en rekke farger, hvilket muliggjør at parkeringshuset kan inndeles i flere soner med ulik farge. Ofte skiller man med ulike farger innenfor kjøresoner, parkeringsplasser, gangarealer, handicap-plasser, mc-plasser samt sykkelparkering. Vi produserer farger utfra gjeldende NCS- og RAL-fargekoder.


Hva er viktig å vurdere før man gjør et valg av system?

Når man står overfor et gulv i parkeringshus som skal vurderes og overflatebehandles så er det viktig å gå gjennom følgende momenter:
 • Underlagets kvalitet
  Betong / Sparkelmasse / Fuktsperre / Impregnering / Vannglass / Bom / Riss / Sprekker
 • Valg av forbehandling / Slyngrensing / Diamantsliping / Støvsuging
 • Fare for lekkasjer til underliggende etasjer
 • Foreligger det en tilstandsanalyse av en rådgivende konsulent
 • Hvor stor trafikk er det i p-huset
  Shoppingsenter / Boligkompleks / Kontorbygg / Næring / Privat borettslag
 • Utstrakt bruk av piggdekk og tyngre kjøretøy
 • Krav til oppmerking / piler / sjablonger / parkeringsbokser / symboler
 • Rengjøring
 • Falloppbygging mot sluk/renner
 • Hulkiler, sokler og detaljer
 • Riss og sprekker / Injeksjon / Gjenfylling
 • Sår og skader / Bom / Behov for limt påstøp eller skrapelag med epoksymørtel


Mapei har en rekke dokumenter og beskrivelser som er tilgjengelige når du skal arbeide med p-hus prosjekter:

 • Systemdatablad som viser oppbygging og egenskaper
 • FDV-skjema for forvaltning, drift og vedlikehold
 • Brosjyre: Systemløsninger for P-hus
 • Brosjyre: Betongrehabilitering
 • Tekniske datablad som viser egenskaper og bruk
 • Ytelseserklæring for produktene iht. EN 13813 og EN 1504-2
 • Helse-, miljø og sikkerhetsdatablad på produktkomponentene
 • Beskrivelsestekster iht. NS 3420
 • Kontrollskjemaer for priming og belegg iht. NS EN 1504-10
 • Beleggsprøver fra Mapefloor Samples Collection
 • Fargefolder RAL-fargekart
 • Videoer som viser installasjon og arbeid med produktene
 • Referanser
 • Webinarer
Har du ytterligere spørsmål til våre løsninger send en e-post til vår produktsjef Erik Gabrielsen, så vil Erik ta kontakt med deg.

Relaterte dokumenter

Relaterte filmer

Produkter i artikkelen

MAPEFLOOR FINISH 415 N
MAPEFLOOR FINISH 415 N
To-komponent aromatisk polyuretan toppbehandling for pakeringsarealer. Brukes til forsegling av oppstrødde gulv på basis av polyuretan.…
PURTOP 1000
PURTOP 1000
To-komponent, løsemiddelfri, ren, polyurea-membran som sprøytes med to-komponent høytrykkspumpe og danner et vanntett og beskyttende belegg…
MAPECOAT PU 25
MAPECOAT PU 25
Tokomponent farget alifatisk topplakk til membraner i Purtop-sortimentet, når disse brukes i svømmebasseng eller hagebasseng TEKNISKE DATA:…

Systemløsninger i denne artikkelen

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei