Det er mange fordeler ved å rehabilitere fasader

31. august 2022
fasadeisolering-mai-2022-thumb4

Det er mange fordeler ved å rehabilitere fasader. De mest åpenbare er at verdien på bygningsmassen øker, og i et sameie kan tiltak som etterisolering for å redusere kostnader til oppvarming være svært lønnsomme. Sett i et miljøperspektiv reduseres ressursbruken på alle områder, både ved å gjenbruke eksisterende bygningsmasse og ved å bruke energien på andre og mer viktige områder. Rehabiliteringen kan også gi innemiljøet en gevinst, ved at bygget blir svaler om sommeren og varmere om vinteren. Dessuten vil en attraktiv fasade bidra til et bedre utemiljø, noe som er viktig for trivsel og livskvalitet.

Våre ventilerte fasadesystemer betegnes som en totrinnstetting og kjennetegnes ved at det etableres en luftespalte mellom vindtetting og pussbærer. Prinsippet for totrinnstetting i dette tilfellet vil si at vårt puss-system utgjør regnskjerm og vindsperren utgjør vind/lufttetting. (Regn og vind stoppes hver for seg). Regnskjermen skal beskytte bygningskroppen mot de stedlige klimatiske påkjenninger, stoppe eller begrense vann i å komme inn i luftespalten og beskytte fasaden mekanisk og utseendemessig være attraktiv. Systemets luftespalte skal sikre at slagregn ikke kommer i kontakt med vindtetting, veggkonstruksjonen skal ha mulighet for evt. uttørking, den skal kunne lede ut vann som er trengt inn gjennom regnskjermen, det skal gi mulighet for at pussbærer skal kunne tørke opp fra baksiden og virke lufttrykkutjevnende for uteluft og luft i luftespalte (likt lufttrykk på utsiden og i luftespalte hindrer slagregn i å bli presset inn).

Denne type systemer monteres i sin helhet på byggeplass og er fleksible med tanke på utforming av detaljløsninger for fasaden. Slike systemer benyttes gjerne ofte kun som værhud/regnskjerm som nevnt, men også i forbindelse med utvendig etterisolering hvor isolasjonen skal være beskyttet av egnet vindtettingsmaterialet.

MAPETHERM NORDIC C og MAPETHERM NORDIC FLEX er våre ventilerte systemer som begge har SINTEF teknisk godkjenning som etter kunstig aldring i klimakarusell og er bedømt til å være tilfredsstillende i norsk klima.

LØSNINGER FOR FASADEISOLERING

Vi har all nødvendig dokumentasjon

fasadeisolering-mai-2022-thumb3Mapetherm Nordic C og Mapetherm Nordic Flex består av en del komponenter hvor alle detaljutforminger som skal ivaretas på byggeplass må påses utformet riktig iht. gjeldende informasjon fra oss som leverandør, men også lokale krav, lover og regler og preaksepterte løsninger som f.eks for Norges del Sintef Byggforsks publikasjoner. Denne informasjonen i tillegg til opplæring vi gir og kunnskap hos utførende danner grunnlaget for et korrekt utført puss-system.

  • Montasjeanvisning for Mapetherm Nordic C og Mapetherm Nordic Flex
  • Detaljtegninger
  • Godkjenningsdokument teknisk godkjenning, SINTEF Certification (viser også til ulike publikasjoner fra Byggforskserien)
  • KS-skjemaer som er en viktig del av utførendes dokumentasjon av prosjektet)
  • TDS for det aktuelle produktet
  • FDV

 

Mapetherm Nordic C

fasadeisolering-mai-2022-thumb1Systemet består av et valgt lektesystem (vertikale trelekter eller Mapetherm VFL), plate for puss, glassfiberarmert sementbasert grunnpuss, siloksanbasert farget grunning og sluttpuss i ulike korningsgraderinger. Systemet er komplett med alle monteringsdetaljer. Alle plateskjøter sparkles og armeres med glassfibernett-remser.

Fasadesystemet kan brukes på alle vegg- og bygningstyper ved nybygg, rehabilitering og etterisolering.

Mapetherm Nordic Flex

fasadeisolering-mai-2022-thumb2Systemet består av et valgt lektesystem (vertikale trelekter eller Mapetherm VFL), plate for puss, glassfiberarmert akrylbasert grunnpuss, akryl- eller siloksanbasert sluttpuss. Systemet er merket med Mapei sitt symbol «Fast Track» som viser systemets muligheter for hurtig fremdrift. Systemet er komplett med alle monteringsdetaljer og kan brukes på alle vegg- og bygningstyper ved nybygg, rehabilitering og etterisolering.

Forbehandling og utbedringer (tilstandskontroll)

Utførende med ansvar for platemontasje som noen ganger er snekker, vil sørge for å kvalitetssikre underlaget slik at det er tilstrekkelig stabilt og egnet for lekting og puss-system. Bakenforliggende konstruksjon skal være stabil uten store bevegelser som kan forplante seg ut i plate og puss-system. Samtidig bør vindtetting, dør- og vindusmontasje kontrolleres slik at uforutsatte ting og ulike detaljer kan avklares før produksjonen starter. Montasjeanvisningen sier noe om minste tykkelse for utlekting som danner luftespalten. Denne må gjerne økes, men tenk over stabilitet av utlektingen også med tanke på vridning av trevirke. En trelekt i rektangulær dimensjon er enklere å kontroller for vridning enn en lekt/rekke med kvadratisk tverrsnitt. Dette gjelder ved fuktendringer i trevirket og det skal naturligvis ikke benyttes (impregnert eller ikke) materialer med for høy fuktighet, men utførende skal ta hensyn til dette.

Vedlikehold

Uansett produkt benyttet som overflatebehandling vil dette være fasadens offersjikt, noe som krever ettersyn og på sikt også utbedringer. Liten eller stor, alle skader i en fasade bør utbedres så fort som mulig. Rengjøring ved jevnlig fasadevask er et veldig bra tiltak og forlenger levetiden på fasaden.

Ønsker du å oppnå miljøgevinst ved fasaderehabilitering?

Har du og ditt prosjekt behov for en miljøgevinst eller er du interessert i å høre mer om MAPEIs løsninger for fasade? Mapei står klare til å hjelpe deg! Hos oss får du den riktige sammensetningen av produkter til ditt prosjekt.

Ta gjerne kontakt med Amandus Øiongen, salg fasade:

Du når oss også gjennom kontaktinformasjonen på denne siden.

KONTAKT AMANDUS NÅ

LØSNINGER FOR FASADEISOLERING

REGISTRER DEG FOR OPPDATERINGER

 

 

Relaterte dokumenter

Prosjekter i denne artikkelen

Category icon OFFENTLIGE BYGG OG URBANT DESIGN

Vea Sykehjem

Vedavågen, Norge

Veggmontering, Nybygg

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei