Refundamentering i permafrost med Mapei-løsninger

Det statseide selskapet Kings Bay AS som holder til i Ny-Ålesund på Svalbard har ansvaret for å drifte og vedlikeholde bosettingen på Ny-Ålesund og den helårlige forskningsstasjonen der oppe.

3. juli 2024

Klimaendringer påvirker permafrosten

Med klimaendringer som påvirker permafrosten på Svalbard og andre steder er det aktuelt å sørge for at fundamenteringen av bygninger er god og holdbar. I Ny-Ålesund har Kings Bay AS begynt å refundamentere sine bygninger. Hittil har de refundamentert 4 større bygninger og 1 mindre som har gitt de gode erfaringer med å bruke vår frostfrie gysemørtel NONSET 120 FF i tinende permafrost. Så langt i år har de brukt cirka 20 tonn av denne løsningen.

- Refundamenteringen er med på å sikre at byggene og kulturarven får en enda lengre levetid i et utfordrende miljø der klimaendringene merkes godt, sier rådgiver i Kings Bay AS, Solveig Roti Dahl.

Denne typen rehabilitering kan også bli aktuelt flere steder som opplever den samme utfordringen klimaendringene fører med seg.

Bygningen som kalles «Hvitt hus» i Ny-Ålesund ble nylig ferdig refundamentert. Denne bygningen var driftsbestyrerbolig fra 1918 i gruveperioden og ble etter dette ombygd til leiligheter for ansatte i Kings Bay AS. Huset sto på en grunnmur av betong som var i svært dårlig forfatning, full av sprekker og trengte sårt en oppgradering. «Hvitt hus» ble satt på en stålramme og skyvd vekk slik at man kunne bore nye stålpeler og skyve huset tilbake når pelene var på plass. Stålpelene er gyset med Nonset 120 FF for å sikre stabiliteten på pelene.

Kings Bay AS har i tillegg til Nonset 120 FF gysemørtel også brukt tilsetningsstoffet IDROCRETE KR 1000 som reduserer vanngjennomtrengning i herdet betong og vår velprøvde selvutjevnende avrettingsmasse UNIPLAN ECO.

Mapei har lang erfaring fra å levere holdbare produkter og løsninger til arktisk klima. Nonset 120 FF ble også brukt under byggingen av Svalbard Globale Frøhvelv tilbake i 2007-2008. Et prosjekt med tilsvarende utfordringer som Kings Bay AS' sitt prosjekt i Ny-Ålesund.

I 1926 kom Roald Amundsen og den italienske luftfartsingeniøren og eventyreren Umberto Nobile til Ny-Ålesund for å forsøke å nå Nordpolen med luftskip, noe de greide 12. mai dette året.

Luftskipmasten, som kalles «Amundsenmasta», på Ny-Ålesund ble tegnet og produsert i Italia og siden fraktet opp dit i elementer. Deretter ble den montert ferdig før ekspedisjonen kunne påbegynne. En hangar til luftskip ble også bygget. Da eventyrerne kom til Ny-Ålesund var været så fint at det italiensbygde luftskipet «Norge» ble tatt rett inn i hangaren.

Klimaendringene har ført til at luftskipmasten må sikres og refundamenteres. Tidligere har den blitt sikret med ekstra bardunering der Nonset 120 FF ble benyttet og ved videre rehabilitering er det planlagt å bruke mørtel fra Mapei.

Alle bygningene brukt av Amundsen, Nobile, mannskapene og pressen er i ferd med å gjennomgå samme rehabiliteringsprosess med refundamentering i permafrosten.

Kort om historien til Ny-Ålesund

- Det ble oppdaget kull her allerede i 1610 av en engelsk hvalfanger, men historien til Kings Bay og Ny-Ålesund begynner først i 1916. Det var en forretningsmann fra Ålesund som i 1916 kjøpte rettighetene og området fra selskapet Green Harbour Coal Co som hadde drevet et lite, men kommersielt uttak av kull siden 1911. Peter S. Brandal fra Ålesund startet driften i 1917, og det som var kjent som Brandal City ble raskt til Ny-Ålesund. I 1929 ble gruvedriften nedlagt. Den norske stat kjøpte alle aksjene i Kings Bay Kull Comp. A/S i 1933. I en liten periode ble det også forsøkt å drive en fiskeristasjon og hotelldrift, fra ca. 1936 til starten på krigen. Da 2. verdenskrig brøt ut ble alle i Ny-Ålesund evakuert. Etter andre verdenskrig startet den norske stat oppbyggingen av et nytt gruvesamfunn. Det var den tragiske gruveulykken i 1962 som gjorde at gruvedriften ble lagt ned året etter.

Svalbard og Ny-Ålesund har også over lang tid vært av stor interesse for ulike forskningsmiljøer. På 1960-tallet økte forskningsaktiviteten i Ny-Ålesund, og dette ble starten på utviklingen av en norsk helårlig forskningsstasjon i Ny-Ålesund. Kings Bay AS er nå et selskap som drifter samfunnet med alt dette innebærer, og legger til rette for forskningsaktivitet. .

På Svalbard er alle kulturminner fra før 1946 automatisk fredet. I motsetning til de fleste andre samfunnene på Svalbard ble ikke Ny-Ålesund satt i brann under 2. verdenskrig, dette betyr at vi i Ny-Ålesund har den største bygningsmassen av freda bygg på Svalbard, hele 29 stykker. 23 av disse bygningene er i bruk, noe som er den beste formen for vern. Vi har også 11 bygninger som er verna, men ikke automatisk freda.MAPEI OG BÆREKRAFT

Bærekraft Referanse

Relaterte filmer

Produkter i artikkelen

NONSET 120 FF
NONSET 120 FF
Nonset 120 FF benyttes til forankring av armeringsjern, fuging og understøpsarbeid i tykkelser mindre enn 50 mm ned til -10°C. Forbruk: Ca.…
IDROCRETE KR 1000
IDROCRETE KR 1000
Krystalliserende tilsetningsstoff for vanntett betong. TEKNISKE DATA: Dosering: 1 til 3 kg per 100 kg sement. Emballasje: 20 kg sekker og 4…
UNIPLAN ECO
UNIPLAN ECO
Fiberarmert, selvutjevnende avrettingsmasse for oppretting av gulv, samt rehabilitering. TEKNISKE DATA: Tykkelse: 5 - 50 mm. …

Prosjekter i denne artikkelen

Category icon KURIOSITETER

Kings Bay AS

Ny-Ålesund, Norge

Forankring, Betongrehabilitering

Category icon OFFENTLIGE BYGG OG URBANT DESIGN

Global Seed Vault

Svalbard, Norge

Konstruksjoner under bakken

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei