Shangri la Village

Location icon San Salvo, Italy
Số tham chiếu: 6067
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi H1 and H2 condominiums
Vị trí San Salvo, Italy
Danh mục con VILLAGE
Xây dựng ở 1980
Ứng dụng supply of products for facades repairing
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu Condominio H1 e H2 Villaggio Shangrila'
Công ty thầu Twins di Gianni Granatello
Công ty lắp đặt Twins di Gianni Granatello
Kiến trúc sư Arch. Marco Cimini
Nhà phân phối của MAPEI Paganelli Group srl
Hạng mục Marco Cimini
Điều phối MAPEI Alessandro barnabe', Fabio Ruffini. Mariano Verlengia

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MALECH
MALECH
Water-based acrylic undercoat and bonding promoter with a smooth finish.…
MAPEFER
MAPEFER
Two-component, anti-corrosion cementitious mortar for steel reinforcement rods.…
PLANITOP 210
PLANITOP 210
Water-repellent, cementitious skimming mortar with a fine-textured, natural…
PLANITOP RASA & RIPARA
PLANITOP RASA & RIPARA
Product not available for this market,
contact us
QUARZOLITE TONACHINO
QUARZOLITE TONACHINO
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei