Chất lượng không khí bên trong những ngôi nhà của chúng ta có thể chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: hành vi của con người, thông hơi, sản phẩm gia dụng như chất tẩy, nội thất và sản phẩm xây dựng đều phát thải các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) ảnh hưởng đến không khí ở những không gian có giới hạn.

Mapei đã phát triển một sản phẩm không chứa dung môi có mức phát thải hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) thấp, có khả năng đảm bảo chất lượng không khí tốt bên trong các công trình sử dụng sản phẩm này, vì sức khỏe của những người sử dụng và ứng dụng sản phẩm cũng như sử dụng công trình.
Các sản phẩm này đã được cấp phép mang nhãn EC1 (phát thải hợp chất hữu cơ bay hơi rất thấp) kể từ năm 2005 và nhãn EMICODE EC1 PLUS (phát thải hợp chất bay hơi rất thấp-PLUS) kể từ năm 2010.
Cả hai nhãn này đều do GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) cấp. Đây là hiệp hội kiểm tra mức phát thải của sản phẩm dùng cho sàn, chất dính kết và nhiều vật liệu khác sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng và chúng tôi là thành viên của hiệp hội này.

Sản phẩm Mapei cũng mang nhãn tự nguyện được chứng nhận đảm bảo tính bền vững sinh thái và đáp ứng yêu cầu của các thị trường trong khu vực, cũng như những yêu cầu bắt buộc ở Đức, Pháp và Bỉ, chẳng hạn như Der Blaue Engel, nhãn sinh thái của Đức dùng để xác định sản phẩm thân thiện với môi trường, các lớp sàn và người dùng cuối.


Indoor-air-quality

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei