EPD

Tuyên bố sản phẩm môi trường là một báo cáo hoàn chỉnh, được soạn theo các tiêu chuẩn quốc tế (chẳng hạn như ISO 14025, EN 15804, v.v.), ghi lại ảnh hưởng của sản phẩm đối với môi trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, bằng cách đánh giá các ảnh hưởng này theo phương pháp LCA (Đánh giá vòng đời) đã chuẩn hóa.
Do đó, phân tích vòng đời sản phẩm là một đánh giá về ảnh hưởng của sản phẩm đối với môi trường ở các giai đoạn khác nhau trong vòng đời: từ chiết xuất vật liệu thô tạo thành công thức cho đến vận chuyển vật liệu đó tới nhà máy sản xuất, chu trình sản xuất, đóng gói, vật liệu phế thải, vận chuyển thành phẩm cho nhà phân phối và khâu thải bỏ cuối cùng.
Sản phẩm được cho là có nhiều ảnh hưởng đối với môi trường: từ ảnh hưởng được biết đến rộng rãi nhất của tình trạng nóng lên toàn cầu do khí nhà kính (Nguy cơ nóng lên toàn cầu, còn gọi là Dấu chân cacbon), cho đến những ảnh hưởng như phì dưỡng (sự tăng trưởng bất thường của các sinh vật dưới nước, chẳng hạn như tảo, do giảm mật độ quần thể động vật dưới nước), giảm độ dày tầng ôzôn, chuyển hóa tác nhân ô nhiễm thành các chất có tính axit (sau đó gây ra mưa axit), giảm số lượng tài nguyên thiên nhiên và nhiều ảnh hưởng khác nữa.
epd
Trong lĩnh vực xây dựng, EPDgiúp các kiến trúc sư, kỹ sư thiết kế và những người mua khác hiểu rõ hơn về đặc tính bền vững cũng như ảnh hưởng của sản phẩm đối với môi trường. Các cơ quan chứng nhận và giao thức dành cho các công trình, chẳng hạn như LEEDBREEAM, đã triển khai tiêu chí về tính bền vững và đặt ra những yêu cầu cụ thể dành cho công trình dựa trên phương pháp LCA. Ngoài ra, các kiến trúc sư và người mua sắm công “xanh” (GPP, Mua sắm công xanh, hiện bắt buộc ở nhiều quốc gia Liên minh Châu Âu, bao gồm cả Ý) yêu cầu sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về tính bền vững.

EPD là cách tốt nhất để trình bày và giải thích các đặc tính hiệu suất môi trường của sản phẩm. 

ciclo-di-vita

Có nhiều loại EPD’: 
tiêu chuẩntrung bình và mẫu.

EPD tiêu chuẩn
EPD riêng lẻ bao hàm một sản phẩm cụ thể do một nhà sản xuất soạn. Tài liệu này chứa thông tin dành riêng cho sản phẩm cụ thể đó. Quá trình soạn và lưu trữ mỗi tài liệu tốn kém ở việc cần phải cập nhật tài liệu và công bố phiên bản mới mỗi khi có sửa đổi về công thức và vật liệu thô.
EPD trung bình
EPD được soạn và tính toán để bao gồm một phạm vi sản phẩm cụ thể có các chức năng tương tự. Tài liệu này có thể bao gồm các sản phẩm từ những nhà sản xuất khác nhau và thường do Hiệp hội thương mại công bố, bao gồm một số danh mục sản phẩm nhất định. Tài liệu này cho biết tác động trung bình của sản phẩm đối với môi trường cùng với các nhà sản xuất tham gia thu thập và phân tích dữ liệu liên quan.
EPD mẫu
Loại này được cấu trúc theo thành phần hóa học và bao gồm tất cả những sản phẩm thuộc phạm vi công thức và ứng dụng nhất định. Vì tác động môi trường bên trong một công trình sử dụng một trong các sản phẩm nêu trên thường rất thấp, nên việc phân biệt sản phẩm ở mức tinh chế cao hơn sẽ không cung cấp thêm thông tin quan trọng nào cho kiến trúc sư do mức độ phức tạp cao của một hệ thống xây dựng.

EPD mẫu được phát triển bởi FEICA (Hiệp hội công nghiệp chất dính kết và chất bít kín của Châu Âu) và EFCA (Liên hiệp phụ gia bê tông) theo phương thức dành cho “tình huống xấu nhất”.

EPD của FEICA và EFCA được IBU Người điều hành chương trình của Đức chứng nhận và công bố.

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei