systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
Mars 2017
Ikonisk bygning i Skudeneshavn rehabilitert
Da Murmesterfirma Eilertsen & Pedersen AS fikk i oppdrag å rehabilitere det gamle verkstedet i sentrum av Skudeneshavn valgte de produkter fra Mapei. Resultatet er et flott kulturhus som gjør ære på gammel industrihistorie.
 
– Gamle Skudenes Mekaniske Verksted åpnet i 1916, og var verksted fram til 50-tallet. Siden har det gamle teglsteinsbygget vært brukt som kulturarena og selskapslokale, men det trengte en solid rehabilitering, forklarer John Henry Simonsen hos Murmesterfirma Eilertsen & Pedersen AS.

Murmester Arve Pedersen har ledet rehabiliteringen. Han har et varmt hjerte for gamle bygg og en tryllekunstner med gamle teknikker. De innvendige veggene i det ærverdige bygget er sandblåst med lokal sand, originale takbjelker er pusset ned og malt og 100 år gammel takstein er bevart i tråd med ønske fra riksantikvaren. En dør er også flyttet, alt for å bevare det opprinnelige uttrykket.

– Innledningsvis hadde vi tett dialog med produktansvarlig Viggo Breitve hos Mapei, da det var flere utfordringer med prosjektet. Blant annet måtte vi feste forankringer i den gamle muren og legge nett utenpå for å få lagt puss.

Murmesterfirma Eilertsen & Pedersen AS bruker stort sett kun Mapei-produkter. Til dette prosjektet har de blant annet benyttet flere typer mørtel, fiberglassnett og Silancolor grunning og farget puss. Det rehabiliterte bygget vil være arena når Skudefestivalen inntar byen til sommeren.

– Vi er opptatt av å ta vare på miljøet rundt oss, og Mapei har et stort miljøengasjement som gjør dem til en naturlig leverandør. Både produktene og den faglige oppfølgingen er god, så vi er i det store og hele fornøyd, sier Simonsen.
 
Se YouTube-video av hvordan arbeidet er utført.
 
Produkter brukt i prosjektet:
- Murmørtel KL. C KC 50/50/610
- Mapetherm AR1 GG
- Mapelastic
- Silancolor Base Coat
- Silancolor Tonachino (2,0 mm)
- Mapetherm Net
- Mapetherm Hjørne

Før-, under- og etterbilder:
Ny vannavvisende impregnering
Antipluviol W er en silan- og siloksanbasert vannavisende impregnering for mur og puss. Et perfekt produkt for borettslag, murere, malere og andre som har mur de ønsker å beskytte, samtidig som veggen puster og slipper ut fukt.
 
Mapei jobber kontinuerlig med å utvikle nye og bedre produkter. Nyheten Antipluviol W en beskyttelse som uten å være filmdannende hindrer erosjon fra regnvann på sementbasert puss, poreblokker, murstein, eller natur- og kunststein. Når veggen ikke blir fuktig unngår du samtidig frostskader. Tørre fasader isolerer også bedre.

Den fargeløse overflatebehandlingen gjør veggen mere selvrensende og reduserer begroing. Fordi den puster er den godt egnet til bruk på historiske bygninger av arkitektonisk interesse. Antipluviol W erstatter Silimp H2O og selges gjennom Mapeis forhandlernettverk.

Se teknisk informasjon om Antipluviol W
 
Nytt liv til gammelt parkeringshus
Parkeringshuset til Olav Thon Gruppen i Sagveien på Strømmen hadde utfordringer med vannlekkasjer. Mapei leverte et komplett system for vanntetting og overflatebehandling som løste problemene med godt resultat.
 
– Vi gjennomførte befaringer av parkeringshuset i Sagveien på Strømmen for å vurdere hva som ville være den optimale løsningen på 1.600 m2 gulvareal. Mapeis produktspesialister Erik Gabrielsen og Rune Kirkestuen bistod teknisk i prosjektet, og sammen med involverte fra Olav Thon Gruppen ble vi enige om hvilke tiltak og produkt-sammensetninger som ville løse problemet med vannlekkasjer i parkeringshuset, forklarer teknisk salgskonsulent Eirik Nilseng.

Det var viktig at halvparten av parkeringshuset kunne være i kontinuerlig drift for å opprettholde parkeringsplasser til leietakerens kunder, mens den andre halvdelen ble utbedret og rehabilitert. Det ble derfor igangsatt arbeider med å sette opp provisoriske skillevegger i tillegg til grundig tildekking og maskering.

– Vi rådslo med utførende entreprenør og valgte å grunne underlaget med Mapeprimer M som ble avstrødd med sand etter diamantsliping. Videre ble det sprøytet et 3 mm tykt lag med svartpigmentert polyurea type Purtop 1000. Til slutt ble oppstillingsplassene oppmerket med hvite linjer og blå handicap-symboler. Det ferdige dekket fremstår som meget pent. Alle detaljer er solid utført og bruken av polyurea med overspray gir en høy estetisk kvalitet.

Mapei har komplette systemer for alle behov i parkeringshus: epoksy, polyuretan eller polyurea. Kombinert med solid fagkunnskap er det en garanti for kostnadseffektive og kvalitetsmessig gode løsninger.

– Det var satt av ni dager til jobben, men Mapeis datterselskap Resconsult overleverte løsningen to dager tidligere enn avtalt. Tilbakemeldingene fra Olav Thon Gruppen viser at de også er svært godt fornøyd, understreker Nilseng.

Du kan lese mer om Mapeis systemer for parkeringshus her 
 
Produkter brukt i prosjektet:
- Mapeprimer M
- Purtop 1000
Utvider samarbeidet med Ruuds Transport
Mapei AS har inngått en avtale med samarbeidspartner Ruuds Transport om tanktransport også i det svenske markedet. Fokus på miljø, sikkerhet og kvalitet er en av årsakene til at samarbeidet utvides.
 
– Ruuds Transport har fraktet varer for oss i Norge siden 80-tallet. For å møte bransjekrav om fokus på miljø og sikkerhet, samt for å heve kvaliteten på våre tankleveranser, har vi fra årsskiftet valgt Ruuds Transport som vår eneste transportør i Sverige, forteller logistikkleder Lene Hammeren hos Mapei AS.

Ruuds Transport har høstet anerkjennelse som en foregangsbedrift i transportbransjen. Familiebedriften i Nord-Odal har investert i moderne miljøriktig materiell, og ikke minst hatt fokus på miljø, renhold, opplæring og sikkerhet. Ruuds Transport er også sertifisert etter ISO 39001 og benytter utelukkende nordiske ansatte.

– Samarbeidet med Mapei er svært viktig for oss. Vi har som mål å holde høy kvalitet i hverdagen, slik at vi kan gi best mulig service ut til deres kunder. Samtidig jobber vi kontinuerlig med god tanklogistikk for å holde kostnadene nede, forteller Knut Ruud, daglig leder i Ruuds Transport.
Kundekurs
Har du ikke meldt deg på vårens kundekurs ennå?
I nærmeste fremtid tilbyr vi kursene:

Løsninger for parkeringshus og balkonger (21.3)
«Road-show» i Ålesund (23.3)
Legging av gulvbelegg (28.3)

Høres dette interessant ut så kan du lese mer om disse og andre kurs på: www.mapeikurs.no Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. Vi nås på tlf. 62 97 20 00 eller e-post: mapeiskolen@mapei.no
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no
www.lexicon.it