systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
Oktober 2018
Så enkelt monterer du Mapeguard
Mapei har laget en instruksjonsvideo som viser hvordan du monterer Mapeguard foliemembran som vanntetting av våtrom før legging av fliser. Systemet reduserer risikoen for feil som kan føre til lekkasjer og er utviklet til bruk i både private og offentlige våtrom.
 
- Instruksjonsvideoen gir en grundig innføring i legging av Mapeguard WP foliemembran på bad. Membranene utgjør sammen med tilhørende tettedetaljer og andre produkter et komplett system for vanntetting, forklarer senioringeniør Alf Ruud hos Mapei.

Mapeguard-systemet har norsk Teknisk Godkjenning (TG nr. 20575) for foliemembran i våtrom, en godkjenning Mapei var først ute med i Norge. Når du bruker et TG-godkjent system oppfyller du kravene til produktdokumentasjon i blant annet TEK 10.

- Vi sørger alltid for omfattende dokumentasjon av våre systemer og produkter. Sammen med den nye instruksjonsvideoen gjør det at de som monterer Mapeguard foliemembran får den nødvendige trygghet i bruk av systemet og dermed oppnår et best mulig resultat, understreker Ruud. 

Du finner både omtale og bruk i systembrosjyren, samt i en egen monteringsanvisning.  
 
Se videoen her
 
Kalkutfelling på våtromsgulv
Av og til får du et gråhvitt belegg på fugene i våtromsgulv, gjerne utenfor dusjsonen. Dette skjer oftest der det er benyttet membran under påstøp med varmekabler. Det finnes flere måter å redusere dette problemet på – og Mapei har produktene. 
 
- Årsaken til gråhvitt belegg på fugene er vanligvis vannløselig uherdet kalsiumhydroksid fra sementbasert støp, lim eller fugemasse som vandrer kapillært i limlaget. Når vannet fordamper ut via fugene tørker stoffene ut. Hvis de ikke jevnlig vaskes bort, bygger det seg opp et kalkbelegg som ikke er vannløselig, forklarer senioringeniør Alf Ruud hos Mapei.

Slike utfellinger opptrer hyppigst der det er benyttet membran under påstøp med varmekabler. De kommer når flisleggingen er ny, og avtar med tiden når mengden uherdet kalsiumhydroksid har blitt transportert bort. Men det finnes gode råd for å redusere problemet.

- Påstryknings- eller foliemembran over påstøpen gir tørr påstøp og hindrer dermed fuktvandring fra disse materialene opp til overflaten. Sørg også for nødvendig herdetid for lim og fugemasser før gulvet tas i bruk. Store fliser gir større problemer, siden limet fortsatt er «fuktig» før du starter med fugingen. Det tar mye lengre tid før flislimet er utherdet ved bruk av storformatfliser.

- Vannavvisende fugemasser som Ultracolor Plus klasse CG2WA kan redusere vann-inntrengningen via fugene noe. Kombinert med full limdekning, det vil si ingen limriller under flisene, vil det også redusere fuktvandringen svært mye. Epoksybaserte fugemasser som Kerapoxy Design eller Kerapoxy CQ vil selvsagt fjerne problemet, forklarer Ruud.

Vær nøye med å legge membran riktig under klemringen rundt sluket, slik at dusjvann ikke vandrer kapillært rett inn i påstøpen og forårsaker kalkutfelling i fugene.
 
Første del av fabrikkutvidelse ferdig
Mapei har ferdigstilt første trinn i utbyggingen av nytt fabrikkanlegg i Nord-Odal. Nå starter byggingen av det nye produksjonsanlegget for pulverprodukter, samtidig som den første stillingen knyttet til det nye anlegget besettes. 
 
- Vi har ferdigstilt den nye lagerhallen på 3900 mog rehabilitert en eksisterende produksjonshall på 3200 mved fabrikkanlegget vårt på Sagstua. I tillegg har vi gjort en rekke tiltak på våre uteområder, med blant annet skjerminger og endring av trafikkflyten. Nå starter arbeidet med å bygge et nytt produksjonsanlegg for pulverprodukter, forteller fabrikksjef Jan Roger Broen.

Mapei har opplevd en jevn god vekst siden starten av 2000-tallet, og kapasiteten på mørtelverket som produserer pulverprodukter for Norden og Baltikum trenger å utvides for å møte fremtidige behov. - Vi dobler kapasiteten vår når det nye anlegget står klart. Det gir oss rom til å vokse videre, i tråd med vår langsiktige strategi, sier Broen.

Økt produksjon vil også medføre økt behov for bemanning. - I vår målestokk innebærer utbyggingen av fabrikkanlegget en ganske stor vekst. Vi har lyst ut den første stillingen som industrimekaniker, så vil budsjett- og handlingsplanarbeidet utover høsten vise hva slags behov vi har for ytterligere ansettelser fremover, sier HR-sjef Frode Ek Skarnes hos Mapei. 

Det nye fabrikkanlegget skal etter planen stå klart i løpet av sommeren 2019. 
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no Cookie Policy Privacy Policy