systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
September 2017
Mapei vil redusere avfall i betongbransjen
På verdensbasis utgjør restbetong en avfallsmengde på 50 millioner m3 årlig. Med hjelp fra Innovasjon Norge skal Mapei gjennomføre et treårig miljøprosjekt der målet er å redusere avfallsmengden og resirkulere verdifulle råstoffer.
 
– I betong- og anleggsbransjen er det flere utfordringer knyttet til avfall og utslipp. Vi ønsker å bidra til å løse dem, sier administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei. Bedriften har et miljøengasjement som gjennomsyrer måten de tenker på, fra produktutvikling til bruken av produktene ute hos kundene.

– Miljø er viktig både når vi bygger våre fabrikker, under transport, i valg av emballasje og hvordan produktene brukes. En bærende idé er hvordan vi kan gjenbruke materialer som tidligere har blitt til avfall. Derfor har vi søkt Innovasjon Norge om støtte til et prosjekt som skal jobbe med miljørettede løsninger innen betong.

Prosjektet har en totalramme på 19 millioner kroner, og har fått 4 millioner i støtte fra Innovasjon Norge. Produktutviklingen vil skje ved Mapei sitt FoU-laboratorium på Sagstua, med støtte fra det internasjonale laboratoriet i Milano. 

– Vi skal jobbe med tre hovedfokus. Det første er resirkulering av betongrester som vanligvis deponeres som avfall, slik at dette kan brukes som høyverdig tilslag. Så jobber vi med resirkulering av vann fra betongproduksjon, samt bruk av forurenset masse fra for eksempel riving som fyllmateriale. Her forsegler vi inne forurensningene ved hjelp av patentert Mapei-teknologi, forklarer Dan Arve Juvik. Han leder prosjektet foreløpig.

– Årlig utgjør restbetong 50 millioner m3 avfall på verdensbasis. Det er et enormt berg med  verdifulle råmaterialer som går rett på fyllinga. Gjennom dette miljø-prosjektet skal vi bygge opp testanlegg i de største norske byene, der vi håper å kunne skape et nytt og fremtidsrettet forretningsområde. I disse dager rekrutterer Mapei en prosjektleder, som skal jobbe fulltid med miljøprosjektet de neste tre årene. – Dette er et utrolig spennende prosjekt, og vi er i gang med å få på plass rett person til å lede dette arbeidet for oss, sier Hagerud. 
Nytt system for gate- og steinbelegg
Mapestone er et komplett system for gate- og steinbelegg, utviklet spesielt for nordiske klimabelastninger med salt og frost. Systemet består av settemørtel, slemmemasse og fugemasse, samt andre typer mørtler etter behov.
 
– Mapestone-serien er produkter som har høy holdbarhet, tåler nordiske klimabelastninger, er vedlikeholdsfrie og ikke minst miljøvennlige. I disse dager legges det et prøvefelt på Kastrup flyplass i København. Dersom vi imøtekommer de strenge kravene som stilles vil det i 2018 bli lagt over 8000 m2 med belegningsstein på kjørearealet utenfor inngangen til Terminal 3, forteller senioringeniør Alf Ruud.

Det nye systemet for gate- og steinbelegg er beregnet på anleggsgartnere og andre som legger stein på torg, veier, fortau, parkeringsplasser, fotgjengerfelt, rundkjøringer og andre steder med stor belastning. Produktene har ekstrem motstandsdyktighet mot mekaniske og kjemiske påkjenninger i gatene, som piggdekk, salt og eksos, og trykkfastheten er svært høy.

– Mapestone TFB 60 settemørtel er lett å arbeide med. Du legger ut et lag som du bearbeider til riktig tykkelse, slik at steinene har et godt fundament. Settemørtelen brukes gjerne sammen med en slemmemasse, for eksempel Conbit, som påføres baksiden av steinene som en tynn slurry før montering, forklarer Ruud.

– Har du områder der du trenger å drenere vekk overflatevann for å redusere kalk- og saltutslag eller frostskader er Mapedrain Monokorn produktet du trenger. Det egner seg til form- og fargestabil naturstein, keramiske fliser og heller, og passer for eksempel godt på balkonger og terrasser. Det er som navnet tilsier en drenerende mørtel, der vannet renner tvers gjennom.

I tillegg består Mapestone-systemet av to ulike fugemasser. – Den mest aktuelle er Mapestone PFS 2, en lettflytende fugemørtel som svabres over hele arealet og vaskes vekk etterpå. Den er flytende og setter seg i fugene mellom steinene. Hvis du trenger en mørtel med større elastisitet kan du bruke Mapestone PFS PCC 2, som er en polymermodifisert versjon av Mapestone PFS 2. Begge fugemassene klassifiseres i eksponeringsklasser som sikrer meget stor motstand mot regn, frost og salt, forklarer Ruud.

Se produkt-folder

Produktinfo:
Mapestone TFB 60 
Mapestone PFS PCC 2
- Mapestone PFS 2
Mapedrain Monokorn
- Conbit

Bilder fra prøvefeltet på Kastrup flyplass i København:
Utvider fabrikk for fremtidig vekst
I september starter Mapei byggingen av nytt lager og transportkontor, samt oppgraderer eksisterende bygningsmasser. Dette er en del av strategien med å utvikle seg i Norden og Baltikum, og første del av utbyggingen skal være klart i 2018.
 
– Vi har opplevd stor vekst i fabrikken de siste årene, og har en klar strategi om å utvikle oss videre i Norden og Baltikum. For å sikre varetilførselen starter vi nå byggingen av en ny lagerhall til 80 millioner kroner, forklarer fabrikksjef Jan Roger Broen hos Mapei i Nord-Odal.

Den nye lagerhallen blir på 3500 m2 og får to 25 meter bilvekter og nytt transportkontor. Hele 9000 m3 jordmasser og 1500 m3 sprengstein skal flyttes. – Dette er fase én av utbyggingen, og vi må bygge om en del av infrastrukturen for trafikkflyten inn til fabrikken for å komme i gang med arbeidet. Det skal være fullført i løpet av sommeren 2018. Så vil fase to starte. Denne har forventet ferdigstillelse i første kvartal av 2019, og inkluderer nytt tårn og ny infrastruktur for produksjonen.

I tillegg til den nye lagerhallen skal vi også gjøre en del ombygging av eksisterende bygg, slik at opp mot ca. 8000 kvm flater blir berørte. Det er entreprenørene i Consto Eide som har fått oppdraget.
– Vi har hatt en tett og god dialog med Nord-Odal kommune og våre eiere i Italia, og er selvfølgelig glade for at vi kan videreutvikle anlegget her på Sagstua som hovedkontor og fabrikk for Mapei-konsernets virksomhet i Norden og Baltikum, avslutter Broen. 
Gleder seg til sykkel-VM på hjemmebane
Mapei er én av to hovedsponsorer for årets sykkel-VM i Bergen. Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff leder et slagkraftig norsk lag, som møter verdenseliten på hjemmebane.
 
– Mapei har sponset sykkelsporten i ulike sammenhenger i mange år, men i 2017 er vi for første gang en av hovedsponsorene for sykkel-VM. Det er spennende, da det er mange norske medaljesjanser i løpet av de ni dagene VM varer, sier marketing manager Peter Fekete i Mapei AS.

– Under VM i Bergen er en av Mapei-aktivitetene et svært viktig seminar fokusert på våre løsninger innen grønt skifte og sirkulær-økonomi. Hit kommer det kunder fra hele Europa.

Mapei-eier Dr Giorgio Squinzi har alltid hatt et stort engasjement for sykkelsporten, og han var også den som tok initiativet til Mapeis proff-lag på 90-tallet. – Mapei satser sterkt på FoU, og det gjør vi også innen sykkelidretten. Utenfor Milano ligger Mapei Sport Center, der blant annet flere av pro-lagene gjennomfører ulike fysiske og biologiske tester, forteller Fekete.

Nå har en ny generasjon norske syklister muligheten til å hente hjem de gjeveste medaljene – og det på hjemmebane. – Både Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff viste gode takter under Tour of Britain. Det norske laget har flere spennende utøvere som har gått eller går på NTG Kongsvinger, som ligger bare noen mil fra hovedkontoret vårt på Sagstua. Mapei er med og støtter sykkelsatsingen til disse unge utøverne gjennom sitt engasjement i Glåmdal Sykleklubb.

Mapei sponser ikke bare eliten, men har en genuin interesse for sykkelsport på alle nivåer. – I 2017 har vi vært en av tre hovedsponsorer under VM i parasykling for funksjonshemmede i Sør-Afrika. Vi har også et aktivt sykkelmiljø blant de ansatte her i Norge, der blant annet fabrikksjef Jan Roger Broen og administrerende direktør Trond Hagerud er ivrige deltakere, forteller Fekete. 

Les mer om Mapeis sykkelengasjement
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no Cookie Policy Privacy Policy