Екологичната декларация за продукта (EPD) е пълен доклад, изготвен съгласно международните стандарти (като ISO 14025, EN 15804 и др.), документиращ въздействията, които продуктът има върху околната среда през целия си жизнен цикъл, чрез измерване на тези въздействия по стандартизирани методи за LCA (оценка на жизнения цикъл).
Поради това анализът на жизнения цикъл на продукт е оценка на екологичното въздействие на продукта по време на всичките фази на неговия живот: от извличането на суровините, които участват във формулата, до превозването им до завода, производствения цикъл, опаковането, отпадъчните материали, транспортирането на завършения продукт до дистрибутора и окончателното му изхвърляне.
Счита се, че продуктите влияят върху околната среда: от най-широкоизвестното въздействие върху глобалното затопляне, причинено от парниковите газове (потенциал за глобално затопляне, известен също като въглероден отпечатък), до въздействия, като еутрофикация (аномален растеж на водните организми, като например водорасли поради намаляване на гъстотата на водната фауна), изтъняването на озоновия слой, трансформацията на замърсителите в киселинни вещества (което след това предизвиква киселинен дъжд), изчерпване на естествените ресурси и много други.
epd
В строителния сектор EPD помагат на архитекти, проектанти, инженери и други купувачи да получат по-добра представа за устойчивите характеристики на продукта и въздействието му върху околната среда. Сертификационните органи и протоколи за сгради, като LEED и BREEAM, са въвели критерии за устойчиво развитие и са наложили конкретни изисквания за конструкции, базирани на метода за оценка на жизнения цикъл (LCA). Освен това архитектите и „зелените“ обществени купувачи (GPP, зелени обществени поръчки, вече са задължителни в много страни от ЕС, включително Италия) търсят продукти, които отговарят на международните стандарти за устойчиво развитие.

EPD са най-добрият начин да се демонстрират и представят екологичните характеристики на продукта. 

ciclo-di-vita

Има различни типове EPD: 
стандартнаосреднена и примерна.

Стандартна EPD
Индивидуалната EPD покрива конкретен продукт, изготвен от отделен производител. Тя съдържа информация изцяло за този продукт и изготвянето и поддържането на всеки документ е скъпо, тъй като трябва да се актуализира и новото издание трябва да се публикува при всяка промяна на формулата на състава и суровините.
Осреднена EPD
EPD е изготвена и изчислена така че да покрива определен диапазон от продукти с подобни функции. Тя може да включва продукти от различни производители и обикновено се публикува от търговски асоциации, за да обхваща определени категории продукти. Тя съдържа осредненото въздействие върху околната среда на продуктите и производителите, които са участвали в събирането и анализирането на свързаните данни.
Примерна EPD
Този тип EPD е структуриран според химическия състав и обхваща всички продукти, които попадат в определен диапазон от формули на състава и приложения. Тъй като екологичното въздействие в сграда на един от гореспоменатите продукти по принцип е много ниско, по-фина диференциация на продуктите няма да даде на архитектите по-съществена информация поради огромната сложност на сградната система.

Примерните EPD са разработени от FEICA (Асоциация на европейските производители на лепила и уплътнители) и EFCA (Европейска федерация за добавки за бетон) съгласно подхода „песимистичен сценарий“.

EPD от FEICA и EFCA се сертифицират и публикуват от германския оператор на програмата IBU.

Продукти на Mapei, които най-скоро са получили EPD

PRIMER G
PRIMER G
Грунд на основата на синтетична смола във водна дисперсия с ного ниски емисии…

EPD декларациите са публикувани на страниците на продуктите.
За допълнителна информация се свържете с отдела за устойчиво развитие на Mapei.

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei