Редица фактори оказват влияние върху качеството на въздуха в дома ни: човешкото поведение, вентилацията, продуктите, които се използват в дома, като почистващи препарати, мебели и строителни продукти – всички те изпускат летливи органични съединения (VOC), които оказват влияние върху въздуха в затворени пространства.

Mapei разработи продукти без съдържание на разтворители с ниски емисии на летливи органични съединения (ЛОС), които имат способността да гарантират добро качество на въздуха в сградите, където се използват, за предпазване на здравето както на хората, които използват и полагат продуктите, така и на онези, които използват сградите.
От 2005 г. насам тези продукти са спечелили правото да носят знака EC1 (много ниски емисии на летливи органични съединения) , а от 2010 г. – знака EMICODE EC1 PLUS (много ниски емисии на летливи органични съединения PLUS).
И двата знака се присъждат от GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), асоциация, която проверява нивата на емисиите на продукти, използвани за подове, лепила и различни материали за строителната промишленост и на която ние сме член.

Продуктите на Mapei също така носят други незадължителни сертификационни знаци, които гарантират екологичната им устойчивост и това че отговарят на изискванията на регионалните пазари, както и задължителните знаци в Германия, Франция и Белгия, като например Der Blaue Engel, германският екоетикет за обозначаване на продукти, които пазят природата, работниците, които полагат подове, и крайните потребители.


Indoor-air-quality

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei