LEED v4

LEED V4 е най-новата версия на Лидерство в екологичното и енергийното проектиране, американски протокол, който позволява сертифицирането на сградите като екологично устойчиви съгласно определени параметри и кредити, описани в най-широко възприетите критерии за зелено строителство в света.
Публикуван от GBC US, той е задължителен за всички проекти по LEED, регистрирани след октомври 2016 г.

Направени са редица промени спрямо предишната версия: Продуктите на Mapei играят роля за получаване на важни кредити благодарение на техните EPD (екологични декларации тип III) и много ниски емисии на ЛОС (летливи органични съединения).

Leed

Сертифицирано по LEED пространство по региони за 2015 г.

leed-map

BREEAM

Въведен за първи път в Обединеното кралство през 1990 г., BREEAM (Метод за екологична оценка на BRE) е протокол за практики за устойчиво строителство , приети предимно в Обединеното кралство и в скандинавските страни с версията BREEAM NOR. 


С приемането на този протокол, благодарение на своите EDP и много ниски емисии на ЛОС,
продуктите на Mapei помагат за получаване на съответните кредити.

Leed

Минималните екологични изисквания CAM 

Наскоро Италия прие някои нови минимални екологични изисквания (или „CAM – Criteri Ambientali Minimi“, публикувани в Официалния вестник на 28 януари 2017 г.), които са задължителни за работа по всички проекти в обществения секторПродуктите на Mapei отговарят на изискванията на този нов протокол, като се започне от онези продукти на Mapei с много ниски емисии на ЛОС и се стигне до тези с надлежна EPD.

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei