breeam-nor-heading

Om BREEAM NOR

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ble lansert i Storbritannia i 1990, og er en sertifisering for bærekraftig byggepraksis, hovedsakelig i Storbritannia og i de skandinaviske landene med BREEAM NOR.

 

BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for bygg og eiendom, som dokumenterer forskjeller på miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. Klassifiseringssystemet setter standarden for beste praksis for bærekraftig design, og har blitt en målestokk for beskrivelse av et byggs miljøytelse.

Den første utgaven av BREEAM NOR-manualen ble lansert i 2012 er siden blitt oppdatert med ny manual (SD5075NOR) for prosjekter startet opp etter september 2016.

Ved å implementere denne standarden, bidrar Mapei til at kundene kan opparbeide poeng, som følge av EPD-ene.

 

BREEAMs målsettinger:

  • Å redusere miljøpåvirkningen fra bygg gjennom livsløpet
  • Å gjøre det mulig å anerkjenne bygg basert på deres miljøfordeler
  • Å tilby troverdig miljømerking for bygg
  • Å stimulere etterspørselen etter og skape verdi for bærekraftige bygg, bygnings-produkter og i hele leverandørkjeden 

 


Rating og kategorier:

Se Kategorier og emner i BREEAM-NOR 2016 (PDF-dokument).

Hvert område er beskrevet i detalj, og består av en rekke emner med spesifiserte formål. Hvert emne har til hensikt å redusere miljøpåvirkningen fra et nytt eller rehabilitert bygg ved å spesifisere formålet og fastsette de kriterier som skal være oppfylt for å kunne bekrefte at formålet er nådd. Kriteriene spesifiserer den eller de ytelsene, relevant for formålet, som løsningene skal innfri. Så sant kriteriene, og derved formålet, er innfridd, kan antall mulige BREEAM-poeng tildeles.

Disse poengene blir så lagt sammen til én samlet poengsum som sammen med noen andre krav gir klassifiseringen; Pass, Good, VeryGood, Excellent, Outstanding.  


gronn-byggallianse-medlemslogo

 

Grønn byggallianse

Klikk her for å komme til Grønn byggallianses websider.

 

 

 

Mapei og BREEAM NOR


Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei