Betongslam skal bli en miljøvennlig og lønnsom ressurs

Mapei AS og Mona Betong AS har inngått en avtale om praktisk FoU-samarbeid for betong- og slamgjenvinning. Samarbeidet har som mål at betongslam og returbetong fra betongproduksjon sammen med avfall fra tørrmørtelproduksjon skal resirkuleres til  dreneringsmasser, bærelag for veier eller tilslag til ny betong.
19. februar 2021
sven-henrik-norman– På verdensbasis produseres det omtrent 600 millioner tonn betongslam årlig, noe som er en betydelig belastning på miljøet. Gjennom avtalen med Mona Betong får vi muligheten til å teste ut våre prisbelønte produkter for gjenvinning av avfall i fullskala ved anlegget deres, forklarer Sven-Henrik Norman hos Mapei AS

Mapei fikk i fjor prisen som byggenæringens mest innovative bedrift for produktet Re-Con Zero, som gjenvinner fersk returbetong til et tørt granulat. Dette kan gjenbrukes som tilslag i ny betong eller som vasketilslag i tomme betongbiler der det suger opp cirka 80 prosent av sementslammet i bilen. Samarbeidsavtalen innebærer at Mona Betong vil benytte Re-Con Zero til tørrvask av egne betongbiler, samt kunne ta imot slam og returbetong fra andre aktører ved sitt anlegg på Brennermoen i Mysen.

– Mapei er en kjemi- og kunnskapsleverandør og bidrar med produkter, kompetanse og tilgang til forskningsressurser fra vårt FoU-laboratorium. Mona Betong stiller sin maskinpark, betongfabrikk og egen kompetanse til rådighet. 

Mona Betong ble etablert i 2005 og tilbyr både betongproduksjon, tilslagsproduksjon og gjenvinning av betong og asfalt ved i sin virksomhet ved Mysen. 

– Slam og returbetong er en utfordring, både miljømessig og kostnadsmessig. Gjenbruk og reduksjon av avfall er bærekraft i praksis. Vi har plass og mulighet til å håndtere slam og returbetong selv, og ser at vi både kan spare kostnader og samtidig utnytte verdien som ligger i restproduktene. Det gir en dobbelt gevinst, forteller daglig leder Ingar Jensen i Mona Betong AS

– Siden vi driver grustak og har knuse- og sikteutstyr er det naturlig for oss å kunne gjenbruke slam og returbetong i produksjonen eller tilby det til andre aktører. Foreløpig har vi begynt å teste Re-Con Zero til tørrvask av betongbiler, noe som kraftig reduserer slamavfallet fra betongbiler og gir nytt tilslag. Målet er at gjenvinning i alle ledd blir en integrert del av produksjonen, legger han til. 

Samarbeidet mellom de to bedriftene vil gi et større helhetssyn og en lengre verdikjede, der avfall foredles til salgbare produkter i en sirkulær produksjonsmodell.

– Vi jobber hele tiden med å utvikle nye, bærekraftige løsninger for bransjen. Gjennom avtalen med Mona Betong får vi vist hvor store verdier som ligger i å tenke gjenbruk av avfall, og vi vil også kunne teste nye produkter etter hvert som vi utvikler dem, understreker Norman.  

For mer informasjon kontakt:
Sven-Henrik Norman, e-post: s.norman@mapei.no, tel 459 53 433
Ingar Jensen, e-post: ingar@monabetong.no, tel 990 40 159
 

Produkter i artikkelen

RE-CON ZERO EVO
RE-CON ZERO EVO
To-komponent pulvertilsetning for gjenvinning av restbetong fra betongbiler. For gjenvinning av alle typer betong som returneres til…

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei