Er produktet Breeam-NOR godkjent?

BREEAM er en sertifiseringsordning som gir byggherren en rekke fordeler. Det gjelder ikke bare dokumentasjon av bærekraften til et prosjekt, men også som verktøy for en bedre gjennomføring – og ikke minst muligheten for gunstigere finansiering.
3. juni 2021
breeam-juni-2021-thumb– Vi mottar mange henvendelser fra kunder som etterspør «Breeam-godkjente» produkter. Det er det ingenting som heter. Derimot får du Breeam-poeng innen ulike kategorier når du oppfører et bygg. Totalsummen gir en av fem ulike Breeam-klassifiseringer, der outstanding er høyeste nivå forklarer Federica Mudu, produktsjef gulvløsninger hos Mapei Nordic. 

Breeam er en internasjonal sertifiseringsordning, som i Norge forvaltes av medlemsorganisasjonen Grønn Byggallianse. Breeam-NOR er et lokalt tilpasset verktøy for å miljøsertifisere bygninger og et viktig verktøy for bransjen. 

– Bærekraft er ikke lenger et konkurransefortrinn, men en forutsetning. Vi ser at EU, og dermed Norge gjennom EØS-avtalen, stiller stadig strenger miljøkrav. Det gjelder også en del store byggherrer her i Norge. Breeam hjelper deg med å tenke gjennom og planlegge byggeprosjekter som imøtekommer disse kravene. Samtidig vil en høy Breeam-klassifisering gi tilgang til gunstigere finansiering. 

Mapei har systemer, produkter og dokumentasjon som gir deg Breeam-poeng innen kategoriene helse og miljø (HEA) og materialer (MAT). Et av disse områdene er inneluftkvalitet, som i Norge også er lovregulert. Les mer om dette her.

– Produktene du velger er viktig med tanke på Breeam-NOR-poeng. Skal du oppnå en høy klassifisering må du blant annet sørge for god inneluftkvalitet. Det er noe vi har fokus på når vi utvikler nye produkter med lav emisjon, som vi dokumenterer gjennom emisjonsertifikat av typen Emicode EC1, EC1 Plus og M1. 

I tillegg får du poeng for å kunne legge frem minimum 15 EPD-er (enviromental product declaration) som dokumenterer miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele næringskjeden. Kravet er at produktene benyttes på minst 25 prosent av arealet i sin kategori. Se alle våre produkter med EPD.

– Det er to krav som ikke gir poeng, men som uansett klassifisering må være på plass: bruk av lovlig hogget og forhandlet tømmer, samt fravær av miljøgifter listet under sjekkliste A20. De aller fleste av våre produkter er fri for disse miljøgiftene og det dokumenterer vi blant annet gjennom EPD-er. 

Du får også poeng for ytelse. 
– Et eksempel på dette er hvordan miljøbelastningen til et bygg måles mot et referansebygg. Her vurderes livsløpsbelastningen, og robuste produkter eller systemer bidrar positivt i denne kategorien. Det er også en vurdering av CO2-utslipp for produktene som er i bruk. I vår forskning og utvikling er vi blant annet opptatt av å benytte riktig mengde sement for å redusere CO2-utslipp. 

Mapei har en gjennomgående strategi for å velge bærekraftige løsninger på alle områder og har lang erfaring med å levere til Breeam-NOR-prosjekter.

– Vi som leverandør kan gi gode råd om hvilke produkter som bidrar til en høyere Breeam-klassifisering og vi kan levere nødvendig dokumentasjon i henhold til Breeam-NOR, understreker Mudu. 

Lær mer om Breeam-NOR i dette webinaret, der Federica Mudu sammen med daglig leder Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse går gjennom de ulike elementene i Breeam-NOR. 

Federica MuduFor ytterligere informasjon om Mapei og Breeam-NOR, ta kontakt med Federica Mudu, e-post: federica.mudu@mapei.no

Les mer om Breeam-Nor
Finn MAPEI-produkter med EPD

Miljø Bærekraft

Relaterte filmer

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei