MAPEFER 1K ZERO

MAPEFER 1K ZERO

En-komponent, sementbasert mørtel for korrosjonsbeskyttelse av armeringsjern, med full klimakompensasjon av CO2-utslipp målt gjennom hele livssyklusen.

En-komponent, sementbasert mørtel for korrosjonsbeskyttelse av armeringsjern

FORDELER:

  • Beskytter armeringsjern
  • Bedrer vedheften mellom stålarmering og reparasjonsmørtel
  • Bedrer vedheften mellom betong og reparasjonsmørtel
  • En-komponent produkt
  • Meget lave utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC)
  • Restutslipp av klimagasser kompenseres gjennom anskaffelse av sertifiserte karbonkreditter
*MAPEFER 1K ZERO er en del av produkt-serien; CO2 Neutral - Zero Impact on Climate Change. For Mapei betyr «null innvirkning på klimaendringer» at CO2 -utslipp målt gjennom hele livssyklusen til produkter fra Zerolinjen i 2024 ved bruk av Life Cycle Assessment (LCA)-metodikk, verifisert og sertifisert med EPD-er, har blitt utlignet gjennom anskaffelse av sertifiserte karbonkreditter til støtte for fornybar energi og skogbruksvernprosjekter. En forpliktelse til planeten, mennesker og biologisk mangfold. For mer informasjon om hvordan utslipp beregnes og om klimareduksjonsprosjekter finansiert gjennom sertifiserte karbonkreditter, besøk nettsiden zero.mapei.com.

Relevant dokumentasjon

Datablad
Last ned
Sikkerhetsdatablad
Last ned
Ytelseserklæring
Last ned

Brosjyrer

MAPEFER 1K ZERO er en del av produktlinjene:

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei