Velg produkter med full klimakompensasjon*

 

Nå kan du velge produkter med full klimakompensasjon av CO2-utslipp målt gjennom hele livssyklusen. Velg bærekraftige løsninger fra Mapei til dine prosjekter.
Vi i Mapei er bevisst vårt ansvar og våre forpliktelser overfor planeten, menneskene og det biologiske mangfoldet. Vi har derfor sterkt fokus på å redusere CO2-avtrykket til våre produkter. Dette blir målt igjennom hele livssyklusen ved bruk av livssyklus-metodikk (LCA) og dokumenteres i våre verifiserte miljøvaredeklarasjoner (EPD). For produktene i ZERO-linjen blir CO2-utslippet i tillegg kompensert gjennom kjøp av sertifiserte klimakvoter til støtte for prosjekter innen fornybar energi og skogvern i utviklingsland. Prosjektene vi velger må ha en betydelig og bærekraftig innvirkning på deres utvikling som går langt utover reduksjonen av CO2-utslippet, og må være i samsvar med mange av FNs bærekraftsmål for utvikling sett fra både et sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv. For mer informasjon om hvordan utslipp beregnes og om klimareduksjonsprosjekter finansiert gjennom sertifiserte karbonkreditter, klikk her.
logo-co2-zero

Bærekraftige produkter med CO2-kompensasjon

De gjenværende CO2-utslippene fra produktene i den nye Mapei ZERO-serien er kompensert fullt ut; en satsning på kvalitet som gjør det mulig å bygge og rehabilitere eksisterende bygninger på en bærekraftig måte, med tanke på fremtidige generasjoner, vår planets velvære og menneskene som bor på den.

Mapei-produktenes livssyklus

Hvordan måler vi utslipp?

CO2-utslippene fra produktene våre uttrykkes i kg CO2-ekv/kg produkt og beregnes ved hjelp av LCA-metoden (Life Cycle Assessment). Livssyklusanalyse av et produkt er en evaluering av miljøpåvirkningen produktet har gjennom alle de ulike fasene i produktets levetid, fra "fra vugge til grav": fra utvinning av råmaterialene som inngår i resepten, transport til produksjonsanlegget, produksjonsprosessen, emballasje, avfall, transport av det ferdige produktet til distributør og endelig avfallshåndtering.
Logo EPD Norge og EPD International

Hvordan sertifiserer vi verdiene?

Resultatene fra LCA verifiseres og sertifiseres av et eksternt organ med en EPD, eller Environmental Product Declaration. En EPD viser miljøpåvirkningen fra et produkt i løpet av dets livssyklus.

Hvordan beregner vi hvor mye CO2 som skal kompenseres?

Når mengden CO2 er beregnet og angitt i kg CO2-ekv/kg produkt, multipliseres dette tallet med mengden solgt produkt i tonn.
Hvordan beregner vi hvor mye CO2 som skal kompenseres?

Hvorfor tiltaket er til å stole på:

  • Fordi vi beregner CO2-utslipp ved hjelp av LCA-metodikk, og resultatene rapporteres og registreres i et verifisert og sertifisert dokument (EPD -Environmental Product Declaration)
  • Fordi kredittene for klimakompensasjon er sertifisert, og prosjektene følges opp av internasjonale organer
  • Fordi våre FoU-laboratorier stadig utvikler holdbare produkter av høy kvalitet, men som har mindre innvirkning på miljøet, og som derfor kan redusere mengden CO2 som er knyttet til selve produktet gjennom hele dets livssyklus

Oppdag alle Zero-produktene

Produkter til fliser og naturstein

Når du skal legge keramiske fliser eller naturstein, bør du velge lim og fugemasse med fullstendig utligning av CO2-utslipp gjennom fornybar energi og skogplantingsprosjekter.

Produkter til rehabilitering og reparasjon

Når du skal reparere, pusse og beskytte betong, bør du velge mørtler og sementbaserte systemer med fullstendig utligning av CO2-utslipp gjennom fornybar energi og skogplantingsprosjekter.

Produkter til vanntetting

Når du skal reparere, sparkle og beskytte betong, bør du velge mørtler og sementbaserte systemer med fullstendig utligning av CO2-utslipp gjennom fornybar energi og skogplantingsprosjekter.
MAPELASTIC ZERO

MAPELASTIC ZERO

To-komponent sementbasert mørtel, fleksibel ned til -20°C , for vanntetting av balkonger, terrasser, bad og svømmebassenger med full…

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei