Koronavírus: Mapei podporuje nemocnice v boji proti prebiehajúcej zdravotnej kríze

Spoločnosť Mapei je úzko spätá s talianskym Milánom, kde sídli. V snahe pomôcť riešiť súčasnú zdravotnú krízu sa rozhodla venovať 750 000 eur nemocnici San Raffaele, nemocnici Luigiho Sacca a novej poliklinike v Miláne. Súbežne pokračuje aj výroba v továrňach bez prerušenia pri dodržiavaní všetkých opatrení v súlade s platnými zákonmi.
15. apríla 2020
Mapei Group je od svojho založenia úzko spätá s mestom Miláno. Rozhodla sa preto zapojiť do boja proti pandémii koronavírusu tým, že darovala 750 000 eur nemocnici San Raffaele, nemocnici Luigiho Sacca a novej poliklinike v Miláne. Čiastka je určená na podporu výskumu a na zabezpečenie pomoci pre zdravotnícky personál v prvej línii pri riešení závažných núdzových situácií v dôsledku šírenia epidémie vírusu Covid-19 v Taliansku.

Vo vážnych situáciách, akou je táto, sme presvedčení, že je životne dôležité podporovať tých, ktorí sú najviac zapojení do boja o záchranu života pacientov v nemocniciach a pri snahe nájsť protilátku na vírus. Podporujeme tiež taliansky Červený kríž, jednu z najdôležitejších organizácií, ktoré poskytujú pomoc a podporu tým, ktorí to najviac potrebujú,“ oznámila rodina Squinziovcov.

Spoločnosť Mapei taktiež prispela na charitatívny koncert pre taliansky výbor Červeného kríža v Miláne, ktorý sa uskutočnil v pondelok 30. marca v opere La Scala v Miláne. Zvažuje tiež ďalšie spôsoby podpory talianskeho Červeného kríža.
Súbežne s tým prijala spoločnosť Mapei, v súlade s platnými zákonmi a predpismi, vlastný bezpečnostný protokol na prevenciu infekcie pre všetky administratívne a výrobné prevádzky.

Pokiaľ príslušné orgány neurčia inak, výroba bude pokračovať vo všetkých talianskych dcérskych spoločnostiach skupiny. Jedným z bezpečnostných krokov bolo zatvorenie šatní a jedální spoločností. Nedochádza ani k žiadnemu kontaktu medzi pracovníkmi na pracovných zmenách. Zaviedli sa aj ďalšie preventívne opatrenia, akými sú kontrola telesnej teploty a povinnosť nosenia ochranných rúšok pre všetkých pracovníkov.

Spoločnosť tiež podporuje rôzne formy práce z domova. V súlade s najnovšími vládnymi ustanoveniami znížila počet zamestnancov pracujúcich v kanceláriách na minimum, aby zdôraznila dôležitosť prevencie.

Spoločnosť Mapei sa zaväzuje implementovať všetky opatrenia na ochranu zdravia uložené talianskou vládou vo všetkých svojich pobočkách a výrobných zariadeniach, až do skončenia núdzovej situácie,“ zdôraznila rodina Squinziovcov.

Rovnaké preventívne opatrenia prijali zahraničné dcérske spoločnosti skupiny, ktoré boli tiež vyzvané, aby dodržiavali vládne opatrenia uložené v ich krajine.
 

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei