Spoločné budovanie udržateľnej budúcnosti

Schopnosť ponúknuť najlepšie a najinovatívnejšie riešenia za účelom projektovania a realizácie stavieb v súlade s princípmi udržateľného rozvoja je jedným z kľúčových záväzkov spoločnosti Mapei. To vyžaduje zmysel pre zodpovednosť a schopnosť ponúknuť konkrétne riešenie projektantom, dodávateľom aj zákazníkomprostredníctvom výrobkov, ktoré sú bezpečné, spoľahlivé a trvanlivé a majú čo najmenší dopad na okolité prostredie. Tento prístup kladie dôraz na ochranu životného prostredia aj nášho zdravia. Spája kvalitnú architektúru s výskumom a vývojom a zúročuje hodnotu nadobudnutých skúseností a poznatkov z realizácií najvýznamnejších stavieb po celom svete. Podieľame sa na tvorbe kvalitných a odolných stavebných objektov, prostredníctvom výrobkov z inovatívnych, recyklovaných a ultraľahkých surovín, ktoré znižujú energetickú náročnosť a majú veľmi nízke emisie prchavých organických látok.

sostenibilita
sostenibilita-3

Významným príspevkom Mapei v oblasti životného prostredia a udržateľného rozvoja je vývoj produktov s lepšími vlastnosťami a dlhšou trvanlivosťou, ktoré umožňujú dlhšiu životnosť stavieb, vďaka čomu sa znižuje spotreba materiálov, energie aj množstva odpadu pri realizácií stavieb. 

Našou prioritou je pohľad do budúcnosti, ktorý je založený na nepretržitom výskume inovácií a na vývoji nových receptúr, z ktorých je možné vytvárať ucelené aplikačné systémy. Udržovanie najvyšších štandardov kvality, tzv. excelencie, vyžaduje aj nemalé a cielené investície. Excelenciu však nestačí iba deklarovať. Našou snahou je, aby všetko, čo deklarujeme, bolo aj merateľné a aby to bolo certifikované nezávislými inštitúciami, ktoré dokážu naše proklamácie objektívne vyhodnotiť.

Od roku 2012 sa nám podarilo kompenzovať viac ako 50.000 ton emisií CO2 v súvislosti s výrobou produktu Keraflex Maxi S1 Zero. v Taliansku prostredníctvom nákupu emisných povoleniek: v roku 2017 sme tak umožnili znovu-zalesnenie vyrúbanej oblasti v Uruguay o rozlohe viac ako 21.000 hektárov.             
Produkt Keraflex Maxi S1 Zero je prvým lepidlom na keramické obklady a dlažby, ktoré úplne kompenzuje škodlivé účinky pôsobiace na zmenu klímy. 

       

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei