EPD - Environmentálne prehlásenie o produkte

EPD (Environmentálne prehlásenie o produkte) je komplexná správa, vypracovaná na základe medzinárodných noriem (napr. ISO 14025, EN 15804 atď.) ktorá dokumentuje vplyv príslušného produktu na životné prostredie po dobu jeho celého životného cyklu, pričom tento vplyv sa meria pomocou metódy LCA.
Táto metóda posudzuje dopad príslušného produktu na životné prostredie počas všetkých fáz jeho životného cyklu: od vyťaženia potrebných surovín a ich transportu do výrobného závodu, cez výrobný cyklus, zabalenie produktu a likvidáciu odpadových materiálov, až po dopravu hotového produktu k príslušnému distribútorovi a finálne odstránenie (likvidáciu).

Stavebné produkty môžu mať rôzne negatívne účinky na životné prostredie: od skleníkových plynov spôsobujúcich globálne otepľovanie tzv. potenciál globálneho otepľovania, známy tiež ako uhlíková stopa, cez eutrofizáciu (premnoženie vodných organizmov a vymieranie vodných živočíchov) a úbytok ozónovej vrstvy, až po premenu znečisťujúcich látok na kyseliny (ktoré sú príčinou kyslých dažďov) alebo úbytok prírodných zdrojov.

epd

V stavebnom priemysle, pomáhajú dokumenty EPD architektom, projektantom a ďalším zúčastneným stranám lepšie porozumieť vlastnostiam trvale udržateľných produktov a ich priaznivému vplyvu na životné prostredie. Certifikačné orgány a programy určené pre stavebníctvo (napr. LEED a BREEAM) zavádzajú kritéria pre trvale udržateľný rozvoj a stanovujú príslušné požiadavky pre realizované stavby na základe metódy LCA (posudzovanie životného cyklu). Rovnako aj mnohé verejné inštitúcie v rámci GPP (zadávanie zelených verejných zákaziek, ktoré je v niektorých krajinách EU, vrátane Talianska povinné) požadujú produkty, ktoré sú v súlade s medzinárodnými štandardmi udržateľného rozvoja.

Prehlásenia EPD sú najlepším ukazovateľom vlastností produktu vzhľadom na životné prostredie.

ciclo-di-vita

Existujú rôzne typy prehlásenia EPD: štandardné, modelové alebo priemerné prehlásenie dopade výrobku na životné prostredie. 

Štandardné EPD

Štandardné EPD je prehlásenie jednotlivého výrobcu o jednom konkrétnom produkte. Obsahuje podrobné informácie o príslušnom produkte, pričom dokument je nutné aktualizovať a zverejniť v novej verzii vždy, keď nastane zmena v receptúre alebo v zložení surovín daného produktu. 

Priemerné EPD
Tento typ prehlásenia EPD sa používa pre kategóriu produktov, ktoré majú rovnakú alebo podobnú funkciu. Môže zahŕňať produkty od rôznych výrobcov a často ho vyhotovujú obchodné združenia pre určitú kategóriu produktov. Produkty, ktoré spadajú do tejto skupiny prehlásenia EPD, majú stredný dopad na životné prostredie.
Modelové EPD
Tento typ prehlásenia sa riadi chemickým zložením produktov. Zahrňuje tak všetky produkty, ktoré spadajú do určitej kategórie receptúr alebo aplikácií. Vzhľadom k tomu, že dopad týchto produktov na vnútorné prostredie budov je všeobecne veľmi malý, nie sú pri tomto type prehlásenia vyžadované všetky podrobnosti. Tie by len zbytočne zaťažovali architektov, bez toho aby im poskytli akékoľvek významné informácie.

Vzor prehlásenia EPD vypracovali organizácie FEICA (Európska asociácia pre priemysel lepidiel a tmelov) a EFCA (Európska federácia výrobcov prísad do betónu) na základe predpokladu najhoršieho možného scenára.

Prehlásenie EPD organizácií FEICA a EFCA sú certifikované a zverejňované nemeckou inštitúciou IBU.

 

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei