Registrovať

Vyplňte všetky potrebné polia a kliknite REGISTROVAŤ

The password must be at least 7 characters long.

Spracovanie osobných údajov
Po prečítaní a porozumení Ochrany osobných údajov, ktoré uvádzajú ako MAPEI SK, s.r.o. spracúva moje osobné údaje
že moje osobné údaje použité na vytvorenie užívateľského účtu a na spracovanie a poskytovanie služieb voľne dostupných na tejto stránke sú správne.
aby moje osobné údaje boli použité na zasielanie newsletterov a iných propagačných materiálov na marketingové účely. Do tejto kategórie patria aj marketingové aktivity spoločnosti MAPEI SK, s.r.o. alebo ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny MapeiGroup, pokiaľ sa jedná o služby súvisiace s propagáciou produktov Mapei.
aby moje osobné údaje boli použité na štatistické účely a na identifikáciu osobného vkusu, preferencií, návykov, potrieb a možností na zlepšenie kvality produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou Mapei.