Registrovať

Vyplňte všetky potrebné polia a kliknite REGISTROVAŤ

Spracovanie osobných údajov
Po prečítaní a porozumení Ochrany osobných údajov, ktoré uvádzajú ako MAPEI SK, s.r.o. spracúva moje osobné údaje
pre moje osobné údaje, ktoré sa používajú na vytvorenie užívateľského účtu a na spravovanie a poskytovanie služieb voľne dostupných prostredníctvom tejto webovej stránky.
aby moje osobné údaje boli použité na zasielanie newletterov a iných zaujímavých informácií, ktoré sú predmetom záujmu a na propagačné a / alebo marketingové účely. Do tejto kategórie patria aj propagačné činnosti vykonávané spoločnosťou Mapei SK, s.r.o.., alebo akákoľvek spoločnosť prepojená so skupinou Mapei Group, pokiaľ ide o služby spojené alebo súvisiace s ich konkrétnym typom tovaru.
aby aby moje osobné údaje boli použité na štatistické účely na identifikáciu osobných vkusov, preferencií, návykov, potrieb a možností na zlepšenie kvality produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou Mapei SK, s.r.o. a spoločnosťami skupiny Mapei Group.