Spoločnosť má špecifikovanú úlohu v spoločnosti; čistý zisk nie je jeho jediným cieľom. Musí zahŕňať aj etické, vedecké, ľudské a kultúrne hodnoty, ktoré tvoria skutočnú osobnosť a povesť spoločnosti.
Adriana Spazzoli

Dynamická rovnováha

Náš záväzok v oblasti udržateľného rozvoja umožňuje spoločnostiam v Mapei Group riadiť obchodné aktivity tak, aby boli ekonomické, ekologické a sociálne hodnoty navzájom prepojené.

Sme pevne presvedčení o tom, že na rast nestačia iba ekonomické úspechy. Rast musí byť sprevádzaný aj spoločenskou zodpovednosťou voči všetkým komunitám, ktorých sme súčasťou. Preto sme prijali záväzok ohľadom zachovania prírodných zdrojov pre budúce generácie.

Náš program je založený na troch hlavných princípoch udržateľného rozvoja: sociálnom, ekologickom a ekonomickom, pričom našou snahou je, aby tieto tri oblasti boli vo vzájomnej dynamickej rovnováhe.

Všetky spoločnosti Mapei Group sú povinné jednať v súlade s touto stratégiou a realizovať najvhodnejšie riešenia pre dané miesto, životné prostredie a miestnu komunitu.

codice-etico-icon

Etický kódex: naša vizitka

Naše hodnoty a náš záväzok uvádzať tieto hodnoty do každodennej praxe sú zakotvené v našom etickom kódexe. Etický kódex je vizitkou Mapei Group a zároveň slúži ako dôležitý referenčný aj inšpiratívny zdroj.
PRODUKTY

Tisíce produktov pre splnenie všetkých požiadaviek v stavebnom svete.

RIEŠENIA

Integrované riešenia Mapei pre každý typ problému.

PROJEKTY

Tisíce projektov realizovaných po celom svete.

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei