Certifikácia

Certifikovaná excelentnosť

Od roku 1994 spoločnosť Mapei SpA používa systém riadenia kvality, ktorý má certifikáciu Certiquality a je v súlade s ISO 9001.

Výrobné závody Mediglia a Latina, spolu s milánskymi laboratóriami, zaviedli aj environmentálny systém riadenia, v súlade s ISO 14001 a systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s BS OHSAS 18001.

Oba výrobné závody spoločnosti Mapei SpA získali „Certificate of Excellence“, ktorý certifikačný orgán Certiquality udeľuje závodom s certifikovanými systémami riadenia kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

UNI EN ISO 9001

Produkty a systémy: certifikáty a označenia výrobkov

VÝROBKY A SYSTÉMY MAPEI SPĹŇAJÚ POŽIADAVKY NARIADENIA EU O UVÁDZANÍ STAVEBNÝCH VÝROBKOV NA TRH (CPR č. 305/2011)

Všetky stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahujú harmonizované technické špecifikácie, sú v súlade s nariadením EU o uvádzaní stavebných výrobkov na trh.
(CPR č. 305/2011) a majú na obaloch označenie CE.

Pre tieto výrobky si zákazníci môžu stiahnuť Vyhlásenie o parametroch a to z príslušnej stránky, informujúcej o danom produkte.
Aby sme zjednodušili identifikáciu výrobkov s označením CE, vrátane odkazov na príslušné normy, používame v prospektoch aj v Technických listoch špeciálne symboly.

 

eta-op1
ce-en-998-1-gp-cs-ii-gb
ce-en-1504-2
ce-en-12004-c2e-it
ce-en-934-2

 

 

 

VÝROBKY A SYSTÉMY MAPEI, KTORÉ SPĹŇAJÚ POŽIADAVKY SMERNÍC EU O VYBAVENÍ NÁMORNÝCH LODÍ Č. 90/2014 A 559/2015 (tzv. MED).

Výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky smerníc MED, sú v katalógu aj v technických listoch označené špeciálnym symbolom. Certifikáty a prehlásenie o zhode ku nakupovaným výrobkom si môžete vyžiadať na adrese marine@mapei.it

logo-marine

 

 

VÝROBKY A SYSTÉMY TESTOVANÉ A KLASIFIKOVANÉ PODĽA EURÓPSKYCH ŠTANDARDOV

Špeciálne symboly na obaloch výrobkov a v technickej dokumentácii odkazujú na európske normy, podľa ktorých boli takto označené výrobky testované a klasifikované.


ce-en-12004-c2e-s1-iteta

Udržateľné výrobky

Produkty Mapei, ktoré sú certifikované ako výrobky s nízkym obsahom prchavých látok a sú označené povinnými aj dobrovoľnými symbolmi, garantujú kvalitu vnútorného ovzdušia a sú teda zárukou ochrany zdravia osôb, ktoré tieto výrobky aplikujú, aj osôb, užívajúcich priestory, kde boli tieto výrobky použité.

Produkty Mapei, ktoré sú certifikované ako výrobky s nízkym obsahom prchavých látok a sú označené povinnými aj dobrovoľnými symbolmi, garantujú kvalitu vnútorného ovzdušia a sú teda zárukou ochrany zdravia osôb, ktoré tieto výrobky aplikujú, aj osôb, užívajúcich priestory, kde boli tieto výrobky použité.

sost-der-blaue-engel
sost-u-sign-plastimul-2k-super
sost-ec1r-plus-logo-gb
sost-EPD International

Environmentálne programy

Programy vytvorené v rámci Zelenej certifikácie budov, ktoré sa zameriavajú na podporu udržateľnej výstavby, sú pre trh čím ďalej dôležitejšie.

Výrobky Mapei sú významným prispievateľom v rámci certifikačných systémov LEED a BREEAM vďaka použitiu recyklovaných surovín, certifikovaných nízkych emisií a environmentálnych vyhlásení známych pod skratkou EPD (typ III Environmental Product Declarations).

V Taliansku boli nedávno zavedené minimálne environmentálne kritériá (tzv. CAM), ktoré sú povinné pre všetky projekty verejného sektora. Výrobky Mapei vyššie uvedené kritériá spĺňajú. 

 

usgbc-logo      gbc-italia

Mapei technológie

Naša spoločnosť vytvorila koncept „Green Innovation“, ktorý sme aplikovali na všetky výrobky, ktoré okrem toho, že spĺňajú požiadavky LEED a nároky najvýznamnejších certifikačných inštitúcii, majú ešte ďalšie vlastnosti, pozitívne ovplyvňujúce prostredie kde boli použité a tým aj vyššiu ochranu zdravia užívateľov. Skutočné technologické ciele nájdete len v produktoch spoločnosti Mapei. 

loghi-rs-bioblock
loghi-rs-dropeffect
loghi-rs-fasttrack
loghi-rs-green-innovation
loghi-rs-low-dust
loghi-rs-ultralite

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei