Certifikovaná excelentnosť

Od roku 1994 spoločnosť Mapei SpA používa systém riadenia kvality, ktorý má certifikáciu Certiquality a je v súlade s ISO 9001.

Výrobné závody Mediglia a Latina, spolu s milánskymi laboratóriami, zaviedli aj environmentálny systém riadenia, v súlade s ISO 14001 a systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s BS OHSAS 18001.

Oba výrobné závody spoločnosti Mapei SpA získali „Certificate of Excellence“, ktorý certifikačný orgán Certiquality udeľuje závodom s certifikovanými systémami riadenia kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

UNI EN ISO 9001

Politika kvality

 

Manažment spoločnosti MAPEI SK, s.r.o. stanovil politiku kvality, ktorá bola zverejnená formou samostatného riadeného dokumentu. Politika kvality obsahuje záväzok manažmentu plniť požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť QMS pričom nadväzuje na stratégiu spoločnosti a poskytuje rámec pre stanovenie cieľov kvality.

 

POLITIKA-KVALITY-Mapei-SK 2018

Produkty a systémy: certifikáty a označenia výrobkov

VÝROBKY A SYSTÉMY MAPEI SPĹŇAJÚ POŽIADAVKY NARIADENIA EU O UVÁDZANÍ STAVEBNÝCH VÝROBKOV NA TRH (CPR č. 305/2011)

Všetky stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahujú harmonizované technické špecifikácie, sú v súlade s nariadením EU o uvádzaní stavebných výrobkov na trh.
(CPR č. 305/2011) a majú na obaloch označenie CE.

Pre tieto výrobky si zákazníci môžu stiahnuť Vyhlásenie o parametroch a to z príslušnej stránky, informujúcej o danom produkte.
Aby sme zjednodušili identifikáciu výrobkov s označením CE, vrátane odkazov na príslušné normy, používame v prospektoch aj v Technických listoch špeciálne symboly.

 

eta-op1
ce-en-998-1-gp-cs-ii-gb
ce-en-1504-2
ce-en-12004-c2e-it
ce-en-934-2

 

 

 

VÝROBKY A SYSTÉMY MAPEI, KTORÉ SPĹŇAJÚ POŽIADAVKY SMERNÍC EU O VYBAVENÍ NÁMORNÝCH LODÍ Č. 90/2014 A 559/2015 (tzv. MED).

Výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky smerníc MED, sú v katalógu aj v technických listoch označené špeciálnym symbolom. Certifikáty a prehlásenie o zhode ku nakupovaným výrobkom si môžete vyžiadať na adrese marine@mapei.it

logo-marine

 

 

VÝROBKY A SYSTÉMY TESTOVANÉ A KLASIFIKOVANÉ PODĽA EURÓPSKYCH ŠTANDARDOV

Špeciálne symboly na obaloch výrobkov a v technickej dokumentácii odkazujú na európske normy, podľa ktorých boli takto označené výrobky testované a klasifikované.


ce-en-12004-c2e-s1-iteta

Udržateľné výrobky

Produkty Mapei, ktoré sú certifikované ako výrobky s nízkym obsahom prchavých látok a sú označené povinnými aj dobrovoľnými symbolmi, garantujú kvalitu vnútorného ovzdušia a sú teda zárukou ochrany zdravia osôb, ktoré tieto výrobky aplikujú, aj osôb, užívajúcich priestory, kde boli tieto výrobky použité.

Produkty Mapei, ktoré sú certifikované ako výrobky s nízkym obsahom prchavých látok a sú označené povinnými aj dobrovoľnými symbolmi, garantujú kvalitu vnútorného ovzdušia a sú teda zárukou ochrany zdravia osôb, ktoré tieto výrobky aplikujú, aj osôb, užívajúcich priestory, kde boli tieto výrobky použité.

sost-der-blaue-engel
sost-u-sign-plastimul-2k-super
sost-ec1r-plus-logo-gb
sost-EPD International

Environmentálne programy

Programy vytvorené v rámci Zelenej certifikácie budov, ktoré sa zameriavajú na podporu udržateľnej výstavby, sú pre trh čím ďalej dôležitejšie.

Výrobky Mapei sú významným prispievateľom v rámci certifikačných systémov LEED a BREEAM vďaka použitiu recyklovaných surovín, certifikovaných nízkych emisií a environmentálnych vyhlásení známych pod skratkou EPD (typ III Environmental Product Declarations).

V Taliansku boli nedávno zavedené minimálne environmentálne kritériá (tzv. CAM), ktoré sú povinné pre všetky projekty verejného sektora. Výrobky Mapei vyššie uvedené kritériá spĺňajú. 

 

usgbc-logo      gbc-italia

Mapei technológie

Naša spoločnosť vytvorila koncept „Green Innovation“, ktorý sme aplikovali na všetky výrobky, ktoré okrem toho, že spĺňajú požiadavky LEED a nároky najvýznamnejších certifikačných inštitúcii, majú ešte ďalšie vlastnosti, pozitívne ovplyvňujúce prostredie kde boli použité a tým aj vyššiu ochranu zdravia užívateľov. Skutočné technologické ciele nájdete len v produktoch spoločnosti Mapei. 

loghi-rs-bioblock
loghi-rs-dropeffect
loghi-rs-fasttrack
loghi-rs-green-innovation
loghi-rs-low-dust
loghi-rs-ultralite

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei