Nespornou silou Mapei je vždy dbať na požiadavky jednotlivých krajín, a pritom sa spoľahnúť na lokálnych manažérov a kvalifikovaných pracovníkov.
Veronica Squinzi
Rriaditeľka pre internacionalizáciu a rozvoj

Mapei po celom svete

Ľudia na stavbách po celom svete sa na nás môžu vždy spoľahnúť. Vzájomný dialóg a súčinnosť medzi dcérskymi spoločnosťami Mapei nám umožnili rozšíriť naše aktivity po celom svete: v Európe, Afrike, Amerika, Ázii aj v Oceánii. To prináša hmatateľné výsledky: optimalizáciu logistických nákladov, priblíženie k našim zákazníkom a záruku maximálnej efektivity výrobných procesov, spolu s rešpektom k životnému prostrediu a potrebám miestnych obyvateľov.

Stratégia pre základ nášho úspechu

Naša stratégia internacionalizácie sleduje dva hlavné ciele: byť čo najbližšie potrebám miestnych obyvateľov a znižovať prepravné náklady na minimum.
Sme globálnym hráčom na rodinných základoch, so schopnosťou dlhodobého výhľadu do budúcnosti.
Našim zámerom nie je len maximalizácia zisku, ale aj rastu a efektivity, pričom kladieme dôraz ako na naše výrobky a výrobné kapacity, tak aj na rozvoj našich zamestnancov. Pôsobenie na globálnej úrovni prostredníctvom procesu internacionalizácie je úzko späté so zvyšovaním výrobných kapacít na významných trhoch, aby sme naše riešenia mohli poskytovať v súlade s lokálnymi potrebami a zároveň sme mali pod kontrolou všetky náklady.

V priebehu rokov sme realizovali akvizície po celom svete. Vďaka tejto stratégií sa súčasťou Mapei Group stali napr. poľský závod Gorka Cement, talianska spoločnosť VA.GA., ktorá sa zaoberá ťažbou vysoko kvalitného piesku a kameniva alebo nemecký výrobca asfaltových materiálov Rasco Bitumentechnik. V našom prístupe hrá kľúčovú úlohu oblasť ľudských zdrojov: rozvíjame odborné znalosti a zručnosti každého jednotlivca, vďaka čomu sa naši zamestnanci zásadným spôsobom podieľajú na rozvoji celej spoločnosti.

Productos Bronco S.A: náš vstup na kolumbijský trh

Medzi hlavné ciele našej stratégie internacionalizácie patrí optimalizácia logistiky a snaha byť čo najbližšie lokálnym potrebám. V duchu tejto zásady sme na začiatku roku 2017 uskutočnili akvizíciu spoločnosti Productos Bronco S.A., ktorá sa špecializuje na výrobu hydroizolačných materiálov, tesniacich tmelov a výrobkov pre povrchové úpravy. Touto akvizíciou sme vstúpili na kolumbijský trh. Vďaka tomu máme teraz silnejšiu pozíciu na juhoamerickom trhu, pričom sme zvýšili potenciál spoločnosti Productos Bronco S.A., predovšetkým z technického a výrobného hľadiska. Jedná sa o ukážkový príklad toho, ako dve strany z rôznych krajín môžu profitovať zo vzájomnej spolupráce.

PRODUKTY

Tisíce produktov pre splnenie všetkých požiadaviek v stavebnom svete.

RIEŠENIA

Integrované riešenia Mapei pre každý typ problému.

PROJEKTY

Tisíce projektov realizovaných po celom svete.

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei