Špecializácia zahŕňa výmenu poznatkov medzi jednotlivými tímami Mapei Group pre výskum a vývoj a neustálu aktualizáciu poznatkov prostredníctvom spoločných výskumných projektov.
Marco Squinzi
CEO & Riaditeľ výskumu a vývoja

Výskum a inovácia pre rýchlo sa meniaci trh

Tejto oblasti sme vždy venovali značnú pozornosť. Naši výskumní pracovníci pôsobia v rámci celosvetovej siete, ktorá zahrňuje 31 výskumných centier spolu s našim korporátnym výskumným centrom v Miláne, ktoré koordinuje činnosť ostatných stredísk a zároveň slúži ako centrálne analytické laboratórium.Výskumné centrá, vybavené najmodernejšími prístrojmi, pravidelne spolupracujú s univerzitami a vedecko-výskumnými a priemyselnými ústavmi

Laboratóriá výskumu a vývoja tiež poskytujú podporu pre našu divíziu technických služieb, za účelom poskytovania riešení aj pre tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. Okrem výskumných centier máme k dispozícií aj laboratóriá kontroly kvality, ktoré fungujú vo všetkých výrobných závodoch Mapei Group.

Náš zámer: predvídať problémy a ponúkať riešenia

Hlavným cieľom našich výskumných aktivít je poskytovať užívateľom inovatívne a bezpečné riešenia za účelom skvalitnenia všetkých aspektov stavebnej činnosti, vrátane tých najzložitejších a najťažších.

Každý rok vytvoríme tisíce nových receptúr, ktoré sú využité pri realizácií udržateľných stavieb. Naše portfólio viac ako 5 000 produktov, vyrábaných v miestnych závodoch s rešpektom k životnému prostrediu, prispieva ku zníženiu energetickej náročnosti stavieb a ku väčšej bezpečnosti pracovníkov aj koncových užívateľov, pričom sú tieto výrobky  certifikované podľa najprísnejších noriem. Vďaka pokročilým technológiám spĺňajú všetky požiadavky projektantov aj užívateľov a bez ohľadu na druh zadania, ponúkajú vždy najlepšie riešenie.
innovazione-sostenibilit

Intenzívny výskum a vývoj v duchu inovácií udržateľného rozvoja

Výskum, vedecký rozvoj a technologický pokrok hrajú dôležitú úlohu pri vytváraní nových možností pre náš život, pričom majú významný dopad na celú spoločnosť. 

Každý nový výrobok, ktorý spoločnosť Mapei uvádza na trh, je podložený intenzívnym výskumom a vývojom. Každý projekt, pri ktorom sú použité výrobky Mapei, znamená dosiahnutie cieľa po dlhej ceste výskumných a analytických činností, na ktorej je veľa premenných, od požiadaviek na udržateľný rozvoj až po úplnú spokojnosť zákazníka pri užívaní stavby.

Proces inovácií sa nedá zastaviť: znamenalo by to zároveň zastavenie procesu rastu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej vízie.

 

Kľúčové faktory sú rýchlosť, odbornosť a súbor odborných zručností.
Rýchlosť, s akou sa mení vývoj na trhu, vyžaduje v prvom rade okamžitú reakciu v podobe vývoja nových produktov. Preto zamestnávame v našich laboratóriách pracovníkov s rôznou odbornosťou.
Pri tvorbe finálnej receptúry sú dôkladne testované fyzikálne a chemické vlastnosti všetkých výrobkov, ktoré sú vystavené zmenám teplôt a vlhkosti, pričom sa tiež analyzujú emisie výrobkov za účelom zníženia obsahu prchavých organických látok na minimum. Všetky tieto činnosti vykonávajú stovky výskumných pracovníkov s použitím najmodernejších analytických prístrojov a zariadení. 
Inovácia a udržateľný rozvoj tvoria zásadné spojenie pre život budúcich generácií. Spojenie, do ktorého každý rok investujeme nemalé úsilie aj prostriedky.

PRODUKTY

Tisíce produktov pre splnenie všetkých požiadaviek v stavebnom svete.

RIEŠENIA

Integrované riešenia Mapei pre každý typ problému.

PROJEKTY

Tisíce projektov realizovaných po celom svete.

Naše technológie

loghi-rs-bioblockloghi-rs-dropeffectloghi-rs-fasttrackloghi-rs-low-dustloghi-rs-ultralite

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei