Kvalita vnútorného ovzdušia

Kvalitu ovzdušia v našich domovoch môžu ovplyvňovať rôzne faktory: napr. ľudské chovanie, ventilácia či používané výrobky. Napríklad čistiace prostriedky, stavebné výrobky alebo nábytok obsahujúci prchavé organické látky (VOC), ktoré majú vplyv na kvalitu vzduchu v uzavretých priestoroch. 

Spoločnosť Mapei vyvinula produkty bez obsahu rozpúšťadiel, s veľmi nízkymi emisiami prchavých organických látok. Tieto výrobky sú zárukou dobrej kvality ovzdušia vnútri budov, v ktorých boli aplikované. Sú preto bezpečné ako pre osoby, ktoré s týmito výrobkami pracujú, tak aj pre užívateľov týchto budov.
V roku 2005 získali tieto výrobky právo na  označenie EC1 (veľmi nízky obsah emisií prchavých organických látok) a v roku 2010 označenie EMICODE EC1 PLUS (veľmi nízky obsah prchavých organických látok – PLUS).
Obe označenia udeľuje organizácia GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), čo je asociácia pre kontrolu emisií vo výrobkoch pre podlahové inštalácie, lepidlá a stavebné materiály, ktorej sme členom. 

Výrobky Mapei získali aj niektoré ďalšie, nepovinné certifikačné označenia, ktoré garantujú ich ekologickú udržateľnosť a potvrdzujú, že dané produkty spĺňajú požiadavky pre príslušné regionálne trhy. Naše výrobky majú prirodzene aj množstvo povinných označení, napr. pre trhy v Nemecku, Francúzsku alebo Belgicku. V Nemecku je to Der Blaue Engel, čo je ekologické označenie pre výrobky, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu a aj ku podlahárom, obkladačom aj ku koncovým užívateľom.   


indoor-air-quality-2018ae439a7479c562e49128ff01007028e9

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei