MAPE-ANTIQUE LC

MAPE-ANTIQUE LC

Soliam-odolné hydraulické spojivo zložené z vápna a Eko-Puzolánov pripravené na zmiešanie s kamenivom rôznej granulometrie určené na zhotovenie odvlhčovacích omietok a murovacích mált.

POUŽITIE
• Zhotovenie novej makroporéznej odvlhčovacej omietky na
  opravy muriva poškodeného vplyvom kapilárnej vzlínajúcej
  vlhkosti a pôsobením rozpustných solí v existujúcich objektoch,
  vrátane muriva na umelecky alebo historicky hodnotných
  budovách spadajúcich pod ochranu pamiatkového ústavu.
• Zhotovenie novej makroporéznej odvlhčovacej omietky alebo
  pri oprave pôvodných vápenných omietok na kamennom,
  tehlovom alebo zmiešanom murive.
• Murovacia malta na zhotovovanie a/alebo opravy kamenného,
  tehlového, tufového alebo zmiešaného muriva.
• Malta na výpln škár v pohladovom murive medzi kameňom,
  tehlami alebo tufom.
• Opravy muriva, v ktorom sú prítomné dutiny a/alebo nerovnosti
  výmenou poškodeného murovacieho prvku alebo metódou
  „rozpáraj a zaši“.

SPOTREBA
Približná spotreba (na hrúbku 1 cm):
5,0 kg/m² (s použitím piesku frakcie 0,5-2,5mm);
4,5 kg/m² (s použitím piesku frakcie 0,5-5 mm);
4,0 kg/m² (s použitím štrku frakcie 0-8 mm).

BALENIE
Vrecia po 20kg

Súvisiaca dokumentácia

Technický list
Stiahnuť
Karta bezpečnostných údajov
Stiahnuť

Posledné projekty MAPE-ANTIQUE LC

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei