MAPEGROUT T60

Síranovzdorná vláknami vystužená tixotropná malta na opravy betónu.

POUŽITIE 
• Opravy betónových povrchov kanalizačných stôk,
   vodohospodárskych stavieb a tunelov, ktoré vyžadujú
   odolnosť proti síranom.
• Opravy povrchov betónových konštrukcií, ktoré boli
   poškodené vplyvom korózie oceľovej výstuže.
• Výplň pevných škár (napr. medzi základmi a stĺpom,
   trhlín v podlahách alebo medzi škárami v stenách a pod.).
• Opravy prefabrikovaných konštrukcií.

SPOTREBA
18,5 kg/m² na 1 cm hrúbky pri použití bez pridania kameniva.
14,5 kg/m² pri zmiešaní s 30% kameniva frakcie 3 – 6/8 mm. 

BAENIE
Vrecia po 25 kg a veľké balenia po 1500 kg.

Súvisiaca dokumentácia

Technický list
Stiahnuť
Karta bezpečnostných údajov
Stiahnuť
Vyhlásenie o parametroch
Stiahnuť

Posledné projekty MAPEGROUT T60

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei