MAPEGROUT TISSOTROPICO ZERO

MAPEGROUT TISSOTROPICO ZERO

Vláknami vystužená malta s kompenzovaným zmrašťovaním a plne kompenzovanými emisiami CO2 počas celého životného cyklu určená na opravu betónu.

Vláknami vystužená malta s kompenzovaným zmrašťovaním určená na opravu betónu

VÝHODY:

  • Jednoduchá aplikácia
  • Vynikajúca spracovateľnosť
  • Konštrukčné opravy
  • Jednoduchá aplikácia striekaním
  • Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu abráziou
  • Vynikajúca únavová pevnosť
  • Veľmi nízke emisie prchavých organických látok
  • Zvyškové emisie skleníkových plynov kompenzované prostredníctvom získania certifikovaných uhlíkových kreditov 
Emisie CO2 namerané počas celého životného cyklu výrobkov z radu Zero v roku 2024 pomocou metódy posudzovania životného cyklu (Life Cycle Assessment – LCA), overené a certifikované pomocou prehlásení EPD, boli kompenzované prostredníctvom získania certifikovaných uhlíkových kreditov na podporu projektov obnoviteľnej energie a ochrany lesov. Záväzok voči planéte, ľuďom a biodiverzite. Pre viac informácií o spôsobe výpočtu emisií a o projektoch na zmiernenie zmeny klímy financovaných prostredníctvom certifikovaných uhlíkových kreditov navštívte webovú stránku zero.mapei.sk.

Súvisiaca dokumentácia

Technický list
Stiahnuť
Karta bezpečnostných údajov
Stiahnuť
Vyhlásenie o parametroch
Stiahnuť

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei