Z Reality Mapei č.

BALKÓNY. Ako na to s MAPEI.

BYT S BALKÓNOM JE PRAVDEPODOBNE SNOM KAŽDÉHO, KTO ZVAŽUJE NÁKUP NEHNUTEĽNOSTI. BALKÓN, PRE NIEKOHO MIESTO ODDYCHU A IDEÁLNY PRIESTOR PRE PRÍJEMNÉ POSEDENIE V ÚPLNOM SÚKROMÍ NA ČERSTVOM VZDUCHU PO CELOM DNI V PRÁCI. PRE INÉHO ASPOŇ MALÁ MOŽNOSŤ VYTVORENIA ZÁHRADKY V MESTE S MOŽNOSŤOU PESTOVANIA OKRASNÝCH KVETÍN, ZELENINY ALEBO BYLINIEK. NAŠE PREDSTAVY VYUŽITIA BALKÓNU SA VŽDY SPÁJAJÚ S POTEŠENÍM A POZITÍVNYMI MYŠLIENKAMI. TIE VŠAK MÔŽU VEĽMI ĽAHKO NARUŠIŤ DÔSLEDKY NESPRÁVNEJ ALEBO NEDÔSLEDNEJ REALIZÁCIE A NÁKLADY NA PRÍPADNÚ REKONŠTRUKCIU NESPRÁVNE VYHOTOVENÉHO BALKÓNA RASTÚ DO ZÁVRATNÝCH VÝŠOK. A PRITOM STAČÍ TAK MÁLO, ZVERIŤ REKONŠTRUKCIU PROFESIONÁLNEJ REALIZAČNEJ FIRME, KTORÁ POUŽÍVA OSVEDČENÉ VÝROBKY A SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA. PRIBLÍŽIME VÁM, NA AKÉ PRAVIDLÁ VÝSTAVBY BALKÓNA SI TREBA DÁVAŤ POZOR. 

Existuje niekoľko spôsobov zhotovenia finálnej nášľapnej vrstvy balkónov. Výber materiálu nášľapnej vrstvy zásadne ovplyvní aj systém realizácie balkónov. Najčastejšou voľbou je keramická dlažba. Možno ju inštalovať napevno do cementového lepidla alebo oddelene od podkladu na terče. V posledných rokoch sa jej v obľúbenosti vyrovnávajú elegantne pôsobiace drevené parkety ukladané na rošty. Rovnako spoľahlivou voľbou finálnej povrchovej úpravy balkónov sú pochôdzne náterové izolácie.
Spoločným menovateľom úspešnej realizácie balkóna bez ohľadu na použitú nášľapnú vrstvu je bezchybné zvládnutie detailov. Práve tie rozhodnú o tom, či čas strávený na balkóne bude skutočne potešením alebo skôr utrpením. 

Rozhodujúcu úlohu v systémovej skladbe balkónov zohráva vhodná izolácia, ktorá musí byť použitá aj v oddelených systémoch inštalácie na terče alebo rošty. Podľa aktuálnych štatistík vzniká viac ako polovica všetkých reklamácií na týchto konštrukciách z dôvodu priesakov vody, z ktorých až 60 % vzniká v dôsledku nevhodne zrealizovanej alebo nesprávne navrhnutej hydroizolácie.

Medzi ďalšie typické a viditeľné problémy na balkónoch s lepenou keramikou patrí oddeľujúca sa dlažba, vypadávajúca škárovacia malta, poter vyhotovený v protispáde smerom do fasády, korodujúce balkónové profily a mnohé ďalšie. V dôsledku chybnej realizácie balkóna môže v interiéri dochádzať k vzniku viditeľných vlhkostných máp, prípadne neestetických a zdraviu škodlivých plesní. 

AKO BEZPEČNE ODVIESŤ VODU Z BALKÓNA 
Zabezpečiť spoľahlivé odvádzanie vody z plochy balkóna možno niekoľkými spôsobmi, vždy v závislosti od tvaru, veľkosti či architektonického návrhu balkóna. Dostatočný spád kvalitne zhotoveného balkóna zabezpečí spoľahlivý odtok dažďovej vody. Odporučený spád na vonkajších konštrukciách je min. 1,5 %. 

Pri otvorených balkónoch sa nepoužíva žiadny špeciálny spôsob odvedenia vody. V tomto prípade voda odteká samospádom, vďaka sklonu vyhotovenom v spádovom potere. Ten musí byť vyhotovený vždy v smere od fasády smerom von. Na zabezpečenie odtoku vody v dostatočnej vzdialenosti od fasády sa používajú balkónové odvodňovacie profily alebo dlažby s „nosom“, ktoré plnia rovnakú funkciu. Detail, ktorý poteší každého architekta, v podobe špeciálnej balkónovej tvarovky „s nosom“ plní nielen estetickú funkciu. Umožňuje vyhotoviť súvislú hydroizolačnú vrstvu v celej ploche balkóna priamo pod dlažbou až po okraj balkóna, prípadne až na jeho čielko.
Použitie balkónových odkvapových profilov z rôznych materiálov patrí u nás aj naďalej k preferovaným spôsobom ukončenia balkóna. V takom prípade sa kladie prísny dôraz na dodržanie správneho technologického predpisu. Chyby na stavbách vznikajú často nielen z dôvodu použitia nesprávneho profilu (nedostatočná hrúbka, nízka UV odolnosť a odolnosť proti deformácii vplyvom vonkajších podmienok, nevyhovujúci tvar „nosa“ – následný odtok vody po fasáde), ale aj nesprávnym spôsobom vyhotovenia detailu. Kombinácia týchto dvoch fenoménov má za následok hrdzavenie profilov, oddeľovanie dlažby v mieste profilu, zatekanie popod profil a mnoho ďalších nepríjemností. To všetko je len dôsledkom zľahčovania náročnosti profesionálneho zvládnutia tohto detailu. Pre zaistenie dokonalej funkčnosti balkóna treba na malej ploche použiť veľa materiálov. Čím viac materiálov, tým viac problémov môže vznikať.

Profil sa nesmie mechanicky kotviť k podkladu, musí sa celoplošne lepiť pomocou trvale pružných polyuretánových lepidiel (KERALASTIC, ULTRABOND ECO PU 2K). Pre zaistenie nepriepustnosti spoja vzniknutého medzi profilom a spádovým poterom navrhujeme použiť samolepiaci pás MAPEBAND SA (príp. MAPEBAND BUTYL). Hydroizoláciu možno realizovať až následne po takomto ošetrení miesta odkvapového profilu.

vzorka balkony
 Správne vyhotovenie detailu ukončenia otvoreného balkóna s použitím odkvapového profilu.


Pri uzavretých balkónoch s betónovým múrom musí odtok vody smerovať vždy do jedného miesta. Odtekanie mimo balkón zabezpečia vpusty umiestené v múriku. V tomto prípade musí byť spád vytvorený z viacerých strán a smerovať k odtokovému vpustu. Pre tento účel je v sortimente Mapei k dispozícii výrobok DRAIN FRONT.

Drain-front (1) Drain-front (2) Drain-front (3)
 Postup inštalácie odtokového vpustu DRAIN FRONT


Systém Mapei s použitím špeciálnych odtokových vpustí DRAIN VERTICAL alebo DRAIN LATERAL, ktorý sa napája priamo na centrálny odtokový systém vo zvislom smere alebo z bočnej strany zabezpečí elegantný odvod vody z plochy uzavretého balkónu. 
Pre odtok vody je opäť nevyhnutné zabezpečiť správny spád z viacerých strán smerujúcich ku vpustu. Odtokové vpusty Mapei sú dostupné v rôznych priemeroch a na stavbu sa dodávajú vo forme súpravy s obsahom polypropylénovej odtokovej rúrky s navarenou polypropylénovou manžetou s rozmerom 400 x 400 mm, teleskopického nadstavca, protizápachovej klapky a nerezovej mriežky. Výhodou tohto riešenia je priamo navarená izolačná manžeta na odtokovú rúrku a úplná garancia vodonepriepustnosti okolo nej.

19-drain 23-drain 24-drain
Postup pri inštalácii odtokovej vpuste DRAIN VERTICAL/DRAIN LATERAL

 


SPRÁVNY NÁVRH HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU 
Balkón možno z hľadiska nárokov na kvalitu realizácie považovať za jednu zo stavebne najnáročnejších konštrukcií, keďže sa značné množstvo detailov vyskytuje na malej ploche. Kľúčové je preto úspešné zvládnutie kritických miest a prevencia potenciálnych problémov. Konštrukčné namáhanie (deformácie) súčasne v kombinácii s tepelným namáhaním (rozpínanie – zmrašťovanie) spôsobujú zmeny v správaní balkónového telesa. Tieto faktory treba pri výbere hydroizolácie bezpodmienečne brať do úvahy. 
Správne navrhnutá hydroizolácia musí byť trvale pružná v akýchkoľvek podmienkach (zima, leto) a schopná absorbovať všetky predpokladané a vzniknuté napätia na konštrukcii. Úplnou samozrejmosťou je aplikácia hydroizolačnej vrstvy priamo pod nalepenú dlažbu, t. j. na spádový cementový poter. Vďaka tomu sa zabezpečí jeho trvalá ochrana a výrazné predĺženie životnosti celej systémovej skladby. Odporučená hrúbka hydroizolácie vo vonkajších podmienkach je min. 2 mm.
Za prioritné a naviac rizikové z pohľadu možného zatekania sa považujú miesta, akými sú napríklad prestupy zábradlia v podlahe, odtokové vpuste, škáry medzi vodorovným a zvislým povrchom a všeobecne škáry. Vyžadujú si preto zvýšenú pozornosť. Dokonalé utesnenie v týchto miestach možno dosiahnuť len v spojení hydroizolácie s doplnkovými výrobkami v podobe tesniacich pások alebo manžiet. Z tohto dôvodu je korektné hovoriť vždy o ucelenom hydroizolačnom systéme Mapei, ktorý garantuje spoľahlivú a dlhodobú vodotesnosť.
Pre vyhotovenie hydroizolačného systému na balkóne prichádza do úvahy použitie výrobkov z produktovej skupiny MAPELASTIC (ako sú napr. MAPELASTIC, MAPELASTIC SMART, MAPELASTIC TURBO) alebo MAPEGUARD UM 35 v kombinácii s doplnkovými výrobkami (ako sú napr. MAPEBAND EASY, MAPEBAND SA, MAPEBAND BUTYL, DRAIN FRONT, DRAIN LATERAL/VERTICAL a pod.)

Mapelastic (1)

PRODUKTOVÝ TIP: MAPELASTIC
Dvojzložková cementová malta, pružná až do -20 °C, na vodotesnú ochranu betónových povrchov, balkónov, terás, kúpeľní, spŕch a bazénov.

Výhody:
 • zostáva pružný pri veľmi nízkych teplotách (do -20 °C)
 • praktické 16 kg balenie na plochu balkóna cca 4 m2
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • hrúbka 2 mm
 • kompatibilný s cementovými lepidlami Mapei na obkladové prvky z keramiky a prírodného kameňa

 

Mapelastic (2) Mapelastic (3) Mapelastic (4)
 Pružné vlastnosti hydroizolácie MAPELASTIC zostávajú nemenné aj po mnohých rokoch od aplikácie.

   
   

Mapeband Easy (1)

PRODUKTOVÝ TIP: MAPEBAND EASY
Gumená páska, z obidvoch strán pokrytá netkanou textíliou, na vyhotovenie vodonepriepustných pružných spojov v hydroizolačných systémoch Mapei.

Výhody:
 • kompatibilita s hydroizoláciami Mapei určenými na izoláciu balkónov, terás, kúpeľní a sprchovacích kútov (ako napr. MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MAPELASTIC SMART, MAPEGUARD UM 35)
 • dostupný v rôznych profiloch (vnútorné a vonkajšie rohy, krížové dilatácie a pod.)
 • dokonalá pružnosť
 • jednoduchá aplikácia

 

Mapeband Easy (3) Mapeband Easy (2)
MAPEBAND EASY inštalovaný v mieste kontrolnej škáry v potere
a v styku spádového poteru a fasádnej steny.

 


VÝBER KERAMICKEJ DLAŽBY DO EXTERIÉRU
Pri výbere dlažby pre balkón by mala mať prevahu funkčnosť nad dizajnom. Samozrejmosťou je použitie mrazuvzdornej dlažby s odporučením výrobcu pre inštaláciu v exteriéri. Z pohľadu bezpečnosti je nevyhnutná exteriérová dlažbu s požadovaným stupňom protišmyku. Ďalšou z dôležitých vlastností je rozmerová stálosť, vďaka ktorej sú minimalizované zmeny vplyvom pôsobenia vonkajších klimatických podmienok. Z hľadiska dizajnu sa neodporúča používať tmavé odtiene farieb a pri výbere rozmeru dlažby preferovať skôr menšie formáty. So zväčšujúcim sa formátom nevyhnutne rastie nárok aj na kvalitnejší výber cementového lepidla s vyššími parametrami. 

LEPENIE KERAMICKEJ DLAŽBY NA BALKÓNE
Lepenie vo vonkajších podmienkach má svoje pravidlá. Výber lepidla treba starostlivo zvážiť v závislosti od materiálu, ktorý bude použitý (keramika, prírodný kameň a pod.), formátu, ročného obdobia (leto, zima), rýchlosti realizácie, predpokladaného zaťaženia a orientácie balkónu na svetové strany.
Z dôvodu predpokladanej prítomnosti vody a vlhkosti na balkóne treba dať pozor aj na správny spôsob lepenia. Na zaistenie úplného podlepenia a spojenia dlažby s podkladom sa vyžaduje obojstranné lepenie. Lepidlo sa nanáša na podklad a súčasne na zadnú stranu obkladového prvku. Tomu zodpovedá zvýšená spotreba lepidla. Prácu zjednoduší použitie profesionálneho náradia, napr. zubových stierok so šikmým zubom. Tie uľahčia rozmiestnenie lepidla v celej ploche pod dlažbou alebo „leveling“ systémov pre zaistenie dokonalej rovinatosti inštalovanej dlažby. Iba tak možno dosiahnuť profesionálnu a vizuálne dokonalú inštaláciu obkladových prvkov. 
Večnou témou je šírka škáry v nalepenej dlažbe. Odporúča sa min. šírka 5 mm, so zväčšujúcim formátom ešte viac. Širšia škára je nielen funkčný detail, ale súčasne necháva vyniknúť inštalovanú dlažbu a balkónu prepožičiava nadčasový charakter. 
Najlepšou voľbou pri lepení dlažby na balkóne je použitie cementových lepidiel Mapei, min. triedy C2, s triedou deformačnej schopnosti S1 alebo S2 (ako napr. KERAFLEX EXTRA S1, KERAFLEX QUICK S1, ULTRALITE S1, ELASTORAPID, ULTRALITE S2 atď.).

Keraflex (2) Keraflex (1) Keraflex
Ukážka dokonalej zmáčavosti zadnej
strany exteriérovej dlažby

Obojstranné lepenie dlažby Lepenie dlažby na hydroizoláciu
MAPELASTIC

 

Keraflex-Extra-S1

PRODUKTOVÝ TIP: KERAFLEX EXTRA S1
Jednozložkové deformovateľné cementové lepidlo s veľmi dobrými vlastnosťami s predĺženou dobou zavädnutia a zníženým sklzom.

Výhody:
 • veľmi jednoduchá aplikácia
 • vysoká prídržnosť k podkladu
 • dokonalá zmáčavosť zadnej strany obkladového prvku
 • vytvrdzovanie bez zmraštenia
 • kompatibilné s hydroizoláciami Mapei
 • výhodná cena. 

 


VÝPLŇ ŠKÁR V POLOŽENEJ DLAŽBE NA BALKÓNE 
Pri výplni škár treba klásť dôraz najmä na vlastnosti, akými sú znížená nasiakavosť a odolnosť proti plesniam. Spoločnosť Mapei odporúča na výplň pevných škár na balkónoch používať cementové škárovacie malty alebo malty s obsahom špeciálnych hydraulických spojív.  
Do úvahy pri škárovaní prichádza použitie výrobkov Mapei KERACOLOR GG, KERACOLOR FF alebo ULTRACOLOR PLUS
Pri kúpe škárovacej malty na balkóny venujte pozornosť značkám alebo symbolom uvedených na obale. Ak ste si pre svoj balkón vybrali cementovú škárovaciu maltu, siahnite po výrobkoch s označením W, t. j. so zníženou nasiakavosťou.

Ultracolor-Plus (1)

PRODUKTOVÝ TIP: ULTRACOLOR PLUS
Polymérmi modifikovaná rýchlotvrdnúca škárovacia malta pre výplň škár šírky od 2 do 20 mm a bez tvorby výkvetov.

Výhody:
 • technológia DropEffect® – znížená nasiakavosť
 • technológia BioBlock® – odolnosť proti mikroorganizmom
 • hladký povrch škáry a nízke zachytávanie nečistô
 • pochôdznosť po 3 hodinách
 • široká paleta farebných odtieňov (34 farieb).

 

Ultracolor-Plus (3) Ultracolor-Plus (4) Ultracolor-Plus (5) Ultracolor-Plus (2)
Nanášanie cementovej škárovacej malty ULTRACOLOR PLUS a čistenie
Technológia DropEffect®

 


PRUŽNÉ TMELENIE BALKÓNOV  
Osvedčenú dvojicu s cementovou škárovacou maltou pri finálnych úpravách balkónov a terás tvorí silikónový tmel Mapei MAPESIL AC. Neobsahuje rozpúšťadlá a po vytvrdnutí zaisťuje dokonalú prídržnosť k stenám škáry bez zmraštenia a vzniku trhlín. Praktickým tipom pri nanášaní tmelu na balkóne alebo všeobecne v prostredí so zvýšenou vlhkosťou je prvotná aplikácia penetračného náteru PRIMER FD na steny škáry pre zaistenie zvýšenej prídržnosti. 
Pre správne vydimenzovanie hĺbky škáry a úplné zaistenie rozpínania – stláčania tmelu – použite na vydimenzovanie správnej hĺbky škáry polyetylénový povrazec MAPEFOAM, dostupný v rôznych priemeroch. Pri uvažovanej šírke škáry na balkóne do 10 mm platí pre správne navrhnutý rozmer pružnej škáry pomer šírka : hĺbka = 1 : 1. 
Pružná výplň v položenej dlažbe s použitím silikónového tmelu musí byť priznaná v styku vodorovnej plochy a fasády. V prípade rozmerovo väčších balkónov a terás treba pružne priznať škáru v plošnom rastri každých 12 až 16 m2. Na dlhých a úzkych balkónoch je nutné pružne priznať škáru tesniacim tmelom každé 3 m. Pružná výplň škáry súčasne musí „kopírovať“ aj dilatačné škáry v podklade. 
Alternatívou k silikónovým tmelom a čoraz väčšie uplatnenie nachádzajú na balkónoch pružné hybridné tmely na báze MS polymérov (MAPEFLEX MS 45). Výhodou je zvýšená mechanická odolnosť a prídržnosť k nenasiakavým povrchom, ktorú oceníte napríklad pri tmelení okolo zábradlia alebo iných prvkov vystupujúcich z plochy balkóna.

Mapesil

PRODUKTOVÝ TIP: MAPESIL AC
Pružný silikónový acetátový tesniaci tmel bez obsahu rozpúšťadla a odolnosťou proti plesniam.

Výhody:
 • bez obsahu rozpúšťadla
 • 25 % rozťažnosť z pôvodnej šírky škáry
 • odolnosť proti plesniam
 • trvalá pružnosť
 • široká paleta farebných odtieňov (34 farieb + transparentný)

 

Mapesil (2) Mapesil (1) Mapesil (3) Mapesil (4)

 


Balkóny pridávajú bytom na atraktivite a zvyšujú cenu nehnuteľnosti. Spoločne s vybranými produktovými tipmi a radami Mapei sa balkón stane skutočným miestom relaxu a priestorom pre načerpanie nových síl a pozitívnych myšlienok. Nenechajte si ho narušiť amatérskym prístupom a neodbornou prácou.

Produkty použité v projekte

DRAIN FRONT
DRAIN FRONT
Drain Front je TPE plastový odvodňovací priepust s rozmermi 57 x 58 x 347 mm vhodný na balkóny, terasy, ploché strechy atd. BALENIE Drain…
DRAIN VERTICAL DRAIN LATERAL
DRAIN VERTICAL DRAIN LATERAL
Súprava na inštaláciu podlahových vpustov na odvedenie vody z terás, balkónov, kúpelní, kotolní, prácovní atd. Drain Vertical a Drain…
ELASTORAPID
ELASTORAPID
Dvojzložkové vysoko deformovateľné cementové lepidlo veľmi dobrých vlastností, s rýchlym priebehom tvrdnutia a hydratácie, s predĺženou…
KERACOLOR FF
KERACOLOR FF
Špeciálna, cementová, polymérmi modifikovaná, škárovacia malta, vodoodpudivá s technológiou DropEffect®, na výplň škár do 6 mm. POUŽITIE •…
KERACOLOR GG
KERACOLOR GG
Cementová škárovacia hmota pre škáry so šírkou od 4 mm do 15 mm. Používa sa na škárovanie keramických obkladov a dlažieb všetkých druhov v…
KERAFLEX EXTRA S1
KERAFLEX EXTRA S1
Cementové lepidlo veľmi dobrých vlastností, so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, na inštaláciu keramických obkladových prvkov…
KERAFLEX QUICK S1
KERAFLEX QUICK S1
Špeciálne, deformovateľné, rýchlo tvrdnúce, cementové lepidlo so zníženým sklzom, na inštaláciu obkladových prvkov z keramiky a prírodného…
KERALASTIC
KERALASTIC
Dvojzložkové polyuretánové lepidlo s veľmi dobrými vlastnosťami na keramické obkladové prvky a kamenné materiály. Používa sa na lepenie…
MAPEBAND BUTYL
MAPEBAND BUTYL
Samolepiaca tesniaca páska na vodonepriepustné pružné spoje v hydroizolačných systémoch.
MAPEBAND EASY
MAPEBAND EASY
Tesniaca páska na vodonepriepustné pružné spoje v hydroizolačných systémoch. POUŽITIE • Izolácia proti vode v rohoch vzniknutých medzi…
MAPEBAND SA
MAPEBAND SA
Samolepiaca butylová páska s netkanou textíliou odolnou proti alkáliám, do elastických hydroizolačných systémov. POUŽITIE • Utesnenie…
MAPEFLEX MS45
MAPEFLEX MS45
Pretierateľný hybridný tmel a lepidlo s vysokým modulom pružnosti aj na vlhké podklady vystavené pohybom do 20%.
MAPEFOAM
MAPEFOAM
Extrudovaný polyetylénový penový povrazec s uzavretými pórmi na správne vydimenzovanie rozmerov dilatačných škár. je určený na správne…
MAPEGUARD UM 35
MAPEGUARD UM 35
Hydroizolačná oddeľovacia membrána proti vzniku trhlín. POUŽITIE Inštalácia obkladových prvkov z keramiky a prírodného kameňa v interiéri a…
MAPELASTIC
MAPELASTIC
Dvojzložková, cementová malta, pružná až do -20°C na vodotesnú ochranu betónových povrchov, balkónov, terás, kúpeľní, spŕch a bazénov.…
MAPELASTIC SMART
MAPELASTIC SMART
Dvojzložková veľmi pružná cementová hmota určená na vodotesné ošetrenie betónových povrchov ako napr. základov, oporných múrov, balkónov,…
MAPELASTIC TURBO
MAPELASTIC TURBO
Dvojzložková elastická rýchloschnúca cementová malta, s možnosťou aplikácie aj pri nízkych teplotách, na vodotesnú ochranu balkónov a…
MAPESIL AC
MAPESIL AC
Silikónový tesniaci tmel sieťujúci v kyslom prostredí vhodný na tmelenie skla, keramiky a eloxovaného hliníka. Po predchádzajúcom ošetrení…
PRIMER FD
PRIMER FD
Penetračný náter na zlepšenie adhézie silikónových tesniacich tmelov. SPOTREBA 100 g/m2 BALENIE flašky po 0,9 - 0,2 kg
ULTRABOND ECO PU 2K
ULTRABOND ECO PU 2K
Dvojzložkové, polyuretánové lepidlo bez obsahu rozpúšťadla, s veľmi nízkym obsahom organických prchavých látok (VOC), na obkladové prvky z…
ULTRACOLOR PLUS
ULTRACOLOR PLUS
Vysokoúčinná, rýchlo tuhnúca a rýchloschnúca, polymérmi modifikovaná malta s vodoodpudivou technológiou DropEffect ® a s protiplesňovou…
ULTRALITE S1
ULTRALITE S1
Jednozložkové deformovateľné ľahčené cementové lepidlo veľmi dobrých vlastností so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia, extrémne…
ULTRALITE S2
ULTRALITE S2
Jednozložkové ľahčené vysoko deformovateľné cementové lepidlo veľmi dobrých vlastností s predĺženou dobou zavädnutia, extrémne vysokou…

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei