systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
Om Mapei AS
Rescon AS har vært en ledende norsk leverandør av lim, fugemasser og andre kjemiske produkter til byggebransjen siden 1976. I 1999 ble vi en del av det internasjonale konsernet Mapei. Under navnet Rescon Mapei ble vi kjent i alle de nordiske landene. Vi har blitt verdsatt som en kompetent og ansvarlig partner, og har opplevd en betydelig vekst. 

I oktober 2011 endret Rescon Mapei navn til Mapei AS for og tydeligere vise at firmaet tilhører en av verdens største produsenter av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen. Anlegget i Nord-Odal blir fortsatt hjørnesteinen for det nordiske markedet.

Mapei er et av verdens største konsern i vår bransje, og har ansatte i over 80 land i alle verdensdeler. 5 % av omsetningen brukes til forskning og produktutvikling – rettet mot økologisk bærekraftige produkter og systemer som ikke inneholder løsemidler og forurensende stoffer. Mapei har 28 forskningssentra, hvorav ett er hos Mapei i Nord-Odal.
 
Våre viktigste produktområder er:
  • Produkter for tunnel og anlegg
  • Tilsetningsstoffer for å gi betong og mørtel bestemte egenskaper
  • Komplette systemer for reparasjon, rehabilitering og overflatebehandling av betong, mur og puss
  • Produkter for behandling og avretting av gulv i industri- og næringsbygg
  • Produkter for trinnlydsisolasjon av leiligheter og kontorbygg
  • Produkter for vanntetting, injeksjon og beskyttelse av betong
  • Sertifiserte produktsystemer for våtrom
  • Lim og fugemasser til keramiske fliser og naturstein
  • Lim for alle typer gulv og veggbelegg
Mapei har teknologisk avanserte produkter, sertifisert i henhold til gjeldende standarder. Våre produkter er tilpasset nordisk klima og bidrar til god design og gode løsninger til store og små byggeprosjekter over hele verden.

Fabrikken med mørteltårnet
Mapeisenteret med hovedinngang og FoU-avdeling
Det nye kunde- og kompetansesenteret
FoU-senter med avansert utstyr for måling og testing
Les gjerne "Lyst i oljeskyggen", en artikkel om Mapei AS i Dagens Næringsliv 4. mai 2016
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no Cookie Policy Privacy Policy