Flere faktorer kan ha en effekt på luftkvaliteten i hjemmene våre: Menneskelig adferd, ventilasjon, produkter man bruker hjemme (f.eks. vaskemidler), møbler og byggeprodukter som utsondrer flyktige organiske forbindelser har alle en innvirkning på luften i lukkede rom.

Mapei har utviklet løsemiddelfrie produkter med lavt utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) med egenskaper som garanterer god luftkvalitet i bygg der de brukes, av hensyn til helsen til både de som bruker og påfører produktene og de som bruker bygningene.
Siden 2005 har disse produktene gjort seg fortjent til EC1 (svært lave utslipp av flyktige organiske forbindelser)-merket, og siden 2010 EMICODE EC1 PLUS (svært lave utslipp av flyktige organiske forbindelser PLUS)-merket.
Begge merkene tildeles av GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), en organisasjon som kontrollerer utslippsnivåene til produkter som brukes i gulv, lim og andre materialer som brukes i byggebransjen. Mapei er medlem i GEV.

I tillegg til de som er obligatoriske i Tyskland, Frankrike og Belgia, som Der Blaue Engel, det tyske økologimerket for å identifisere produkter som respekter miljøet, gulvleggere og sluttbrukere, innehar Mapei-produkter også andre, frivillige sertifiseringer som garanterer økologisk bærekraft og som sikrer at de møter kravene til regionale markeder.

I revidert Utgave av BREEAM Nor-manualen, BREEAM Nor 2016, er emisjonsserifikat EC1 og EC1 PLUS tilstrekkelig dokumentasjon til at produktet kan benyttes i slike prosjekter. Klikk deg inn på linken under for å se BREEAM Nor-manualen:

 

Indoor-air-quality

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei