Med Mapei blev Jan-Erik Johansson en del av en italiensk familj

den 24 februari 2019
Jan-Erik Johansson arbetar som teknisk projektledare på Mapei, ett företag han varit hos i 18 år. Vid sidan om de förstklassiga produkterna och miljötänkandet värdesätter han Mapeis starka engagemang inom både kultur och idrott. – Det är ett ess i rockärmen att dra fram när vi pratar med kunder, säger han.

För Jan-Erik Johansson var det de fina produkterna, den tekniska kompetensen och företagets långa erfarenhet som gjorde att han valde att komma till Mapei.

Genom sitt yrke som plattsättare hos en annan arbetsgivare hade han genom åren ofta kommit i kontakt med Mapei och visste att det stod för en hög kvalitet i allt de levererade.

– Jag förstod att jag här skulle kunna utvecklas, säger han om bytet av arbetsgivare.

Men väl hos Mapei skulle han snart upptäcka något annat. Här fanns ytterligare en dimension i arbetet som han kom att uppskatta: företagskulturen.

– I dag värdesätter jag den lika mycket som mina arbetsuppgifter, säger Jan-Erik. Den har sina rötter i företagets långa historia. Mapei grundades 1937 i Italien av en hantverkare, Rodolfo Squinzi, med egna idéer på hur produkterna han använde skulle kunna utvecklas.

I dag har Mapei växt till en global byggkemisk jättekoncern med egna bolag i 32 länder i fem världsdelar, och omsätter över 2.4 miljarder euro per år.

Mapei ännu familjeägt
Trots sin storlek är Mapei ännu familjeägt, nu i tredje generationen i rakt nedstigande led. Det sitter i väggarna och sätter sin prägel på hela verksamheten.

– Det är en speciell känsla att vara med. Det återspeglas i att Rodolfo Squinzi själv ursprungligen var murare, säger Jan-Erik.

Ägarstrukturen gör att man inte jobbar kortsiktigt för att blidka aktieägare med glänsande kvartalsrapporter. Här finns andra mål. Som att vara bäst i vad de gör, både mot kund och mot leverantör, men också att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen och samtidigt ta sitt sociala och miljömässiga ansvar.

Att han i dag tillhör en familj - Mapei-familjen - märker Jan-Erik när han besöker huvudkontoret i Milano.

– Vi har en väldigt fin sammanhållning. Jag träffar ägarna och pratar direkt med dem. Det är en fantastisk känsla, säger han.

I dag har Jan-Erik varit med Mapei i nästan 18 år. Karriären började i rollen som teknisk säljstöd. Tillsammans med säljarna reste han runt till kunder och demonstrerade hur man satte kakelplattor, fogade och blandade fix. Numera har han titeln teknisk projektledare.

– Jag är stolt över våra produkter, men också den tekniska kompetens som vi i Sverige kunnat tillföra företaget, säger han.

Jan-Erik förklarar att Norden är världsledande inom flera områden inom byggindustrin. Kraven och standarden här är på många områden högre. Det beror på det bistra nordiska klimatet och våra byggtraditioner.

Medan man i Europa på många håll till exempel nöjer sig med att ett badrum ska vara vattentätt, ska det i Norden vara ångtätt för att hålla fukten borta.

– I Europa använder man mycket betong och då räcker det med ett vattentätt skikt. Här i Norden måste det vara absolut tätt, fukten får inte vandra ned i fogarna. Därför har vi utvecklat bättre produkter som nu är standard här. Vår byggteknik driver på utvecklingen av tätskikt för resten av världen, förklarar Jan-Erik.

Mapei sponsrar idrotts- och kulturlivet
Mapei har i dag också ett stort socialt engagemang. I Italien sponsrar man både idrotts- och kulturverksamhet. Den världsberömda teatern och operascenen La Scala i Milano är en av dem. Men även Guggenheim-museerna i både Venedig och New York har sponsrats av Mapei under renoveringar.

Bland idrottsverksamhet sponsrades tidigare ett av Italiens bästa cykelstall. I dag ligger fokus på fotboll, och laget US Sassulo Calcio, som sedan 2013 spelar i Serie A.

– Det här är ett ess i rockärmen att dra fram när vi pratar med kunder. När jag säger till dem att ”Du vet väl att vi har ett fotbollslag i högsta serien i Italien?” är det många som blir imponerade och vill fortsätta prata. De betyder mycket, säger Jan-Erik, som med stolthet kan blicka tillbaka på den långa tid han haft inom Mapei, ett företag som han själv bidragit till att forma vad det är i dag.

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei