Nu byggs Norges första landbaserade laxodling

den 12 maj 2019
nordic-seafoods-2-thumb

Fredrikstad Seafoods AS bygger Norges första landbaserade laxodling. Genom Resconslut har Mapei levererat ytbehandling till tankarna och epoxiprodukter till betongkulvertarna till reningsanläggningen.

Det finns många utmaningar för Norges fiskodlingar, bland annat dras dessa anläggningar med miljömässiga problem såsom sjukdomar, som överförs till vildfisk, föroreningar av hav och havsbotten. Detta vill Fredriksstad Seafood göra något åt och bygger nu en modern anläggning på land. Detta ställer höga krav på produkterna som används.

Laxodlingen kommer att bestå av två byggnader som ska rymma produktionsanläggningar för 6000 ton lax. I första etappen uppförs två tankar med en kapacitet på 1000 ton lax var, samt administrationsbyggnad och slakteri.

– Vi beslutade att använda Mapeis produkter i vår nya anläggning för lax i Fredrikstad. Vi har använt Polyurea som ytbehandling i tankarna och epoxiprodukter i de vattenförande betongkulvertarna till reningsanläggningen, berättar Ketil Fjeld, VD på Fredrikstads Seafoods.

Systemet Purtop 1000 Aqua ger en porfri och tålig yta som lämpar sig bra för stål- och betongkonstruktioner som kommer i kontakt med dricksvatten. Arbetet är utfört av Resconsult.

- Det här har varit ett stort projekt på kort tid. Sammantaget har vi bearbetat ca 7100 m2 med Purtop 1000 och cirka 700 m2 med Mapecoat DV. Hela jobbet tog tre månader, det tog lite extra tid i den första tanken eftersom många tekniska installationer redan var på plats, förklarar VD Robert Skjelbred i Resconsult.

 Alla ytor slipades, porspacklades, primades och applicerades med polyurea.

- Tankarna är uppbyggda i prefabricerade element. Därför behövde Fredrikstad Seafoods en produkt som var flexibel, hållbar och dricksvattengodkänd. Då passar Purtop 1000 mycket bra. Den största utmaningen har varit att få bästa möjliga finish, och vi har arbetat mycket för att undvika aerosoler  (dammpartiklar från sprutappliceringen) på ytan så att det blir jämnt och fin, fortsätter Skjelbred. 

Purtop Aqua systemet är lämpligt som underlag där det ställs krav på ytor som ska vara:

• Porfria och vattentäta
• Hygieniska och lätt att rengöra
• Statiska och dynamisk spricköverbyggande
• Mycket slitstarka mot mekanisk belastning
• Beständiga mot aggressivt vatten med lågt pH och låg alkalitet
• Beständiga mot en rad olika kemikalier

Produkter som nämns i artikeln

MAPECOAT DV
MAPECOAT DV
Mapecoat DV Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxi som är emissionstestad för användning i direkt kontakt med dricksvatten. Utvärderad och…
PURTOP 1000
PURTOP 1000
Tvåkomponents, lösningsmedelsfritt, rent polyurea-membran som sprutas med tvåkomponents högtryckspump och bildar en vattentät och…

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei