Information till våra kunder angående COVID-19

den 25 mars 2020
Bäste kund, 

Vi på Mapei gör allt vad vi kan för att bidra i kampen mot COVID-19. Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi kommer självklart att upprätthålla våra skyldigheter gentemot våra kunder och vår personal.

Mapeis produktionsanläggningar i Norge och Italien är i drift, och vi levererar alla beställningar enligt ordinarie beställningsrutiner.

Mapei har tidigt vidtagit åtgärder inom koncernen, och vi har krisgrupper internationellt, regionalt och lokalt. Vi gör allt för att förhindra spridning av viruset, och säkra vår personals hälsa och upprätthålla våra förpliktelser gentemot våra kunder.

De övergripande riktlinjerna innebär bland annat: 
• Vi har en löpande dialog med vårt moderbolag och våra transportörer, avseende produktion på andra fabriker och leveranser mellan dessa.
• Vi riskvärderar och vidtar åtgärder gällande  kritiska råvaror och leverantörer. 

Vi vidtar flera åtgärder internt:
• Besöksförbud på våra fabriker. 
• Regler för leveranser.
• Inga arbetsrelaterade resor mellan länder, samt undvika kollektiva transportmedel. 
• Personer som nyligen besökt riskområden, har varit i kontakt med personer som  besökt riskområden, eller känner sig sjuka hamnar i karantän.
• Mötesrestriktioner. 
• Medarbetare ombeds att om möjligt arbeta hemifrån. 
• Förstärkta städ- och rengöringsrutiner i våra lokaler. 

Eftersom spridningen av COVID-19 innebär en risk när det gäller fullföljande av affärsåtaganden i hela branschen så följer Mapei situationen mycket noga och kommer informera våra kunder om leveransförändringar till följd av rådande situation. 
 
Håll huvudet kallt och hjärtat varmt.

Hälsningar från oss alla på Mapei!
 

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei