Ingen kund är för stor eller för liten för Mapei!

den 27 april 2020
Mapei blev kontaktade av lantbrukare Anton Thorén som behövde gjuta en betongplatta utomhus hemma på sin gård. För Anton var det viktigt att det skulle vara bra flyt och härda snabbt.

bonde med traktorBetongblandaren fanns redan på plats på gården, en enkubiks blandare som han kopplar till kraftuttaget på traktorn. En praktisk man med andra ord, som egentligen bara behövde lite hjälp med val av produkter.

Vi diskuterade med Anton och ställde lite frågor. När skulle plattan gjutas? (med tanke på utetemperatur) Skulle den glättas? Och hur snabbt behövde han kunna göra det? Med denna info satte vi på Mapei ihop ett förslag på betongrecept som vi trodde skulle passa för Antons jobb. 

För flytet valde vi Dynamon SX-A170. Det är ett så kallat superplasticerande tillsatsmedel som reducerar vattenbehovet i betong. En liter Dynamon SX-A170 motsvarar cirka 10-15 liter vatten. Med den dosering som vi föreslog,sparade Anton cirka 100 kg cement per kubik betong. Bra för både miljön och hans plånbok.

För härdningen stod valet mellan Mapefast Ultra och Mapefast SA. Bägge är härdningsaccelererande tillsatsmedel som påskyndar processen där vattnet och cementen  reagerar och bildar kristaller av såkallad kalciumhydroxid. Nya miljövänligare cementer på marknaden gör att behovet av härdnings- och avbindningsaccelererande tillsatsmedel större. De nya cementerna är ”trögare” i sin reaktion eftersom de innehåller mindre andel klinker och mera slagg och flygaska.

Till slut kom vi fram till att Anton skulle gå för Mapefast SA, som han skulle dosera 4 kg per kubik. Slutligen valde vi även att rekommendera Anton formolja för att lättare kunna rengöra traktorblandaren efteråt. Här hade vi ett gediget sortiment att välja ifrån.

Mapei har både mineraliska, vaxbaserade och vegetabiliska formoljor, allt efter vilka behov som styr. Anton valde vår mineraliska formolja MB700.
Gjutningen gick bra och Anton säger sig vara nöjd med både produkterna och supporten från Mapei. Det glädjer oss naturligtvis. Inget projekt är för stort eller för litet för Mapei. Det är alltid samma utgångspunkt: Vilka produkter passar bäst för projektets storlek och förutsättningar och vad skall kunden tänka på vid receptval, dosering och efterbehandling?

Mapei levererar produkter och tillsatsmedel för alla typer av betong och projekt. Våra produkter bidrar till att göra bra betong ännu bättre. Kompetens som baseras på många års erfarenhet av den nordiska marknaden har resulterat i skräddarsydda produkter som är anpassade till vårt nordiska klimat och vår miljö.

Vill du veta mer?

Sven Henrik Norman

Sven-Henrik Norman
Affärsutvecklare, miljöteknologi
Tel:+47 459 53 433
E-post: s.norman@mapei.no
 

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei