Anrik bassäng renoveras

den 16 juni 2020
En anrik 30 årig gammal bassäng på en nöjespark behöver renoveras. Roger Törnfeldt på Resfog AB ”ÅF-Mapei” bidrar med produktkunskap tillsammans med entreprenören Contec Betongteknik AB som ansvarar för renoveringen.

Konstruktionen har uppstickande pelare som behöver förstärkas, samt fönster som behöver tätas både över och under vattennivån. Under åren har även bassängen slitits hårt av den tuffa miljön, bland annat på grund av det salta vattnet.
En av utmaningarna med projektet är att skapa lösningar som ger högt korrosionsskydd, förlänger livslängden på hela konstruktionen och reducerar kostnader förenade med renovering eller läckage.

Projektet har bedrivs i ett mycket nära samarbete där materialleverantören entreprenören och beställaren arbetar ihop för att finna bra lösningar. Renoveringen beräknas vara klar till hösten.

Lösningen för bassängväggarna är högstycksvattenbilning och blästring, detta för att avlägsna gammal ytbeläggning och dålig betong.
Därefter betongsprutas ytorna i sektioner med DS-SR samt skurning och glättning av densamma.

Pelarna förstärks genom förankring, tilläggsarmering samt pågjutning med Mapefill N-LH. Ej önskvärda öppningar och fönster i bassängväggarna har gjutits igen med Mapefill N-LH. Som vattentätning i dessa har det monterats svällband Idrostop 10 samt Ultra injekteringsslang. Utsida överkant och pelare på bassäng är tänkt att behandlas med system Mapecoat EP-Pool.
Mapefill N-LH har använts för pågjutning av pelare och igen-gjutning av vissa fönsteröppningar, där den lågvärmeutvecklande cementen homogeniteten och flytegenskaperna var avgörande.

I detta projekt har torrsprutningsbruk DS-SR används på grund av egenskaperna med lågt spill och den förlängda öppentiden, vilket ger möjlighet att bearbeta betongen innan den härdat med mycket gott resultat.

I övrigt har det använts Mapefer till korrosionsskydd av armering, Mapepoxy L för konstruktiv limning, samt Redirep 45 RSF till mindre betongreparationer.
Planen är att Mapecoat EP-Pool skall användas som ytskydd på vissa ytor.

”Det som hittills utförts i projektet har fungerat mycket bra med mycket fina resultat! Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete efter sommaren.” säger Roger Törnfeldt på Resfog
 

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei