Mapei levererar produkter till TBM Tunnel

den 15 juni 2020

Region Stockholm är beroende av en väl fungerande elförsörjning. Elnätet måste förstärkas och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Svenska kraftnät bygger en ny tunnel mellan Danderyd och Skanstull. Tunneln blir drygt 13 km lång med 35–100 meters djup.  Under fyra års tid kommer en 210 meter lång borrmaskin att arbeta sig fram djupt under Stockholm.

Att bygga en tunnel med *TBM istället för konventionell borrning och sprängning kräver att bygget är tillräckligt omfattande för att motivera användningen av den exklusiva tunnnelborrmaskinen.

Startpunkten för tunneln blir ett bergrum, och första tjugo metrarna kommer drivas med konventionell teknik, sedan tar den gigantiska tunnelborrmaskinen över.

Cirka 40–50 procent av den totalt 13,4 kilometer långa sträckan är prognostiserad för injektering då kommer Mapeis välbeprövade produkter väl till pass.

 *TBM-maskinen är specialbeställd med större borraggregat. Dessa borrar 25 meter snett framåt och hålen injekteras med cement. Sedan borras det 15 meter framåt innan nästa injekteringsskärm.

MAPEI bidrar med ett produktsortiment som inkluderar acceleratorer för, blandningar för förgjutning och färdigblandad betong, produkter för mekaniserad tunneling, injektion och konsolidering och vattentätning bland annat. Samt teknisk expertis på plats.

 

*Tunnel borring machine

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei