Examensarbete vid Lunds tekniska högskola om Mapei Re-con Zero torrtvätt

den 22 juni 2021
Sven-Henrik Norman på Mapei handleder sedan April ett examensarbete vid Lunds tekniska högskola. Civilingenjörs-studenten Hampus Svensson ska undersöka tekniska, miljömässiga samt produktionsekonomiska aspekter av Mapeis nyutvecklade metod för reduktion av slamavfall i betongproduktion, Re-con Zero torrtvätt. Arbetet innefattar både arbete i LTHs betonglab och på Sydstens betongfabrik i Halmstad.

- Detta är ett spännande arbete och Hampus har redan fått fram en del intressanta resultat, Säger Sven-Henrik Norman, Mapei. Hans rapport kommer att ge oss fakta som kommer att förbättra metoden ytterligare och ge oss underlag för vidare studier hur betong som gjuts med en stor andel återvunnen ballast uppträder. Både i färskt tillstånd och med långtidseffekter som till exempel uttorkning.

- Vi märker ett ständigt större intresse för både torrtvättsmetoden och att använda återvunnen betong som ballast, fortsätter Sven-Henrik. Examensarbeten som detta ger oss nya insikter på det området.

Mapei har även flyttillsatsmedel speciellt anpassade för återvunnen ballast. Så ta kontakt med oss om detta låter spännande, avslutar Sven-Henrik


Sven Henrik Norman


Sven-Henrik Norman, Affärsutvecklare miljöteknologi
Tel: +47 459 53 433
E-post: s.norman@mapei.no

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei