Examensarbete vid Umeå Universitet

den 24 augusti 2021
Det vanligaste byggmaterialet i Sverige är betong, en produkt med många positiva egenskaper vad det gäller mångsidigheten i hur den hanteras inom produktion till den solida och hållfasta slutprodukten. Att tillverka betong har dock en miljöpåverkan, både vad det gäller produktionen av cement som leder till stora koldioxidutsläpp och uttaget av grus och sten till ballast.

Naturgrus från rullstensåsarna är en ändlig resurs som behövs där den ligger för att bland annat filtrera vårt dricksvatten. Därför har man börjat tillverka betong av bergkross i stället för naturgrus.

En lösning på ett problem som i sin tur kan leda till andra problem. Bergkrossen har nämligen helt andra fysikaliska egenskaper som kan göra den färska betongen avsevärt mer trögflytande och fördelarna med betongens mångsidiga hantering skulle helt försvinna om man inte justerade och optimerade recepten. Framför allt när det gäller självkompakterande betong som är den mest lättflytande betongen och innebär en minimal arbetsbelastning för de som gjuter. 

Mapei AB har tillsammans med Cementa och Sateba Rail i Långviksmon deltagit i ett examensarbete vid Umeå Universitet. Bror Lander har undersökt hur olika grusmaterial påverkar betongrecepten vid tillverkning av järnvägsslipers.

Mapei AB har med sina kunskaper inom ballastkarakterisering bidragit med enkla provningsmetoder för att bedöma vattenbehov och kornform.

- Vi är stolta och glada över möjligheten att få bidra till detta lyckade examensarbete, säger Niklas Johansson, Teknisk Chef Betongtillsatsmedel, Mapei AB

Läs hela examensarbetet här

Vill du veta mer?

Niklas JohanssonNiklas Johansson, Teknisk Chef, Betongtillsatsmedel, Mapei AB
E-post: n.johansson@mapei.se
Tel: 070 288 08 42

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei