Trollhättans slussområde

den 30 september 2022

Tre slussystem omgivna av vacker natur
Här hittar du inte mindre än tre generationer slussystem som ligger i det natursköna området Gamle Dal. Området är ett mycket populärt mål för många som besöker Trollhättan både för att se båtarna resa upp eller ner i slussarna och för att njuta av den vackra naturen och en riktigt god räkmacka.

Slussområdets historia
Under Trollhättans historia så gjordes det många försök att öppna upp en vattenled förbi de mäktiga Trollhättefallen så att båttrafiken kunde ta sig hela vägen från Vänern till Västerhavet obehindrat. Efter flera misslyckade försök under 1700-talet så stod äntligen den första färdiga slussleden klar år 1800. Då kunde fartyg med en lastförmåga på 140 ton passera i slussarna. Senare, år 1844 byggdes ännu en slussled för att ta hand om de allt fler och större fartyg som reste i kanalen.

Arbetet i området fortsatte snart igen och 1916 stod en tredje ännu större slussled klar. Det är denna slussled som fortfarande används av båttrafiken idag.

Slussarna idag
Idag går båttrafiken fortfarande i 1916 års slussar och de totalt fyra slussarna som båtarna måste resa upp eller ner genom utgör en total nivåskillnad på 32 meter. Årligen fraktas ca 3,5 miljoner ton gods på Göta älv och Vänern. I genomsnitt passerar 10 lastfartyg slussleden varje dygn och under sommarmånaderna dessutom ca 4000 fritidsbåtar.

Renovering och Underhåll med Mapei
Mellan den 27 augusti och den 19 september tappades slussarna och delar av Trollhättekanalen på grund av underhållsarbete. Ingen båttrafik kunde passera genom området under denna tid.

Följande produkter användes:

DS SR
DS
Mapei Injektering 30
Grout Tech System N
Mapecure I

Torrsprutning med Mapei DS och Mapei DS SR av betong är en mycket rationell metod för reparation av större skador. Metoden är även mycket lämplig för stora konstruktioner med flera skador och stränga krav på egenskaperna, t.ex. vid reparationer av kajer, dammar och broar.

Torrsprutning ger vid korrekt utförande fullständig utfyllnad, god vidhäftning, hög fasthet, små förluster genom liten återstuds och liten dammutveckling.

Mapei DS SR är ett sulfatresistent cement vilket har god beständighet mot skadliga angrepp samt låg värmeutveckling vilket främjar temperaturframkallade sprickor. Även val av membranhärdare påverkar slutresultatet på betongen.

Även microcementet Mapei Injektering 30 användes för injektering tillsammans med Grout Tech System N vilket är ett flytande superplasticerande tillsatsmedel för cementbaserade injekteringsbruk.

Underhållsarbetet utfördes av vår samarbetspartner Besab. I och med Besabs underhållsarbete så har man förlängt den tekniska livslängden på konstruktionen.

Vill du veta mer? Ta kontakt med Anders Kolmodin a.kolmodin@mapei.se, så hjälper han dig med ditt nästa projekt.

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei