Mapefill 130 WT undergjutningsbruk för vindkraftsparker

den 4 oktober 2023

Mapei har spelat en nyckelroll i installationen av vindkraftsparker tack vare användningen av Mapefill 130 WT, för att förankra omkring 100 landbaserade turbiner.

 

Mapei, ledande producent av kemiska produkter för byggindustrin och aktivt involverad i de viktigaste projekten runt om i världen, har tagit sig in på vindkraftverksmarknaden, en avgörande del av energisektorn för produktion av alternativ förnybar energi. Vi introducerar system som utvecklats specifikt för denna sektor, vilket inkluderar ultrahögpresterande undergjutningsbruk, som Mapefill 130 WT, för förankring av landbaserade vindkraftverk.

Mapefill 130 WT är ett högpresterande undergjutningsbruk med kapacitet att flyta in i trånga, geometriskt komplexa utrymmen och absorbera dynamiska belastningar genom att överföra dem till fundamentet. Bruket utmärker sig särskilt för sin höga motståndskraft mot utmattning, volymetriska stabilitet och låga porositet. 

Mapefill 130 WT följer principerna definierade i SS-EN 1504-9 [1] och minimikraven i SS-EN 1504-6 för förankringsapplikationer.

Färdigställda vindkraftsparker

Mapei har deltagit i byggandet av flertalet vindkraftverk i Finland. De olika projekten har tillsammans inneburit installation av närmare 100 turbiner som krävt leveranser på mer än 400 ton bruk. Några av projekten har redan slutförts medan andra närmar sig slutförandet:

  • Alajoki-Peuralinna: 14 vindkraftverk, varav 7 i Perho kommun och 7 i Kyyjärvi kommun.
  • Puskakorpi: ett 88 MW vindkraftverk med 16 turbiner. Anläggningen ligger i Österbottens region i Pyhäjoki kommun och producerar tillräckligt med förnybar energi för att tillgodose behoven hos 55 000 familjer.
  •  Puutikankangas: belägen i Sievi kommun, har denna anläggning 8 vindturbiner med en total kapacitet på 44 MW. Dess årliga produktion på 150 GWh motsvarar den årliga elförbrukningen för 30 000 familjer.
  •  Pjelax-Böle och Kristinestad Norr vindkraftsparker: beläget i Närpes och Kristinestads kommuner består projektet av 56 vindkraftverk, med en årlig energiproduktion på cirka 1,1 TWh. Dessa anläggningar är planerade att vara i full drift under andra kvartalet 2024.
Kompletta system
Många andra Mapei-system kan användas på vindkraftsparker, t ex: cement- och polyuretanmembran för vattentätning av fundament, epoxilim för strukturella förankringspunkter för prefabricerade element. Lågviskös injekteringsepoxi för tätning av sprickor i betongbaser och bruk för lokala och mer utbredda reparationer i betongelement, tätningsmedel för elastiska tätningar och katodiskt skydd av stålarmering i grundkonstruktioner – och mycket mer.


[1] Standard för produkter och system för att skydda och reparera betongkonstruktioner: definitioner, krav, kvalitetskontroll och bedömning av överensstämmelse. Allmänna principer för användning av produkter och system.

 

 


Produkter som nämns i artikeln

MAPEFILL 130 WT
MAPEFILL 130 WT
Lättflytande, cementbaserat bruk med hög tryckhållfasthet och utmattningshållfasthet för förankring och fogning av landbaserade…

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei