Helrenovering av vattentornet i Blomstermåla

den 26 oktober 2023

Under våren 2023 avslutades ett större arbete med att renovera vattentornet i Blomstermåla. Tornet fick ny beläggning både utvändigt och invändigt och taket fick nytt tätskikt. 

Omfattande renovering ger 50 års hållbarhet

Mönsterås kommun hade beslutat att man ville ha ett pålitligt och funktionsdugligt vattentorn i minst 50 år till. Det betydde att det inte räckte att laga skadade delar utan att alla ytor behövde renoveras. Tornets skick var inte bristfälligt, även om tätskikten invändigt var i stort behov av att göras om. För att kunna garantera en så lång fortsatt livslängd behövdes därför ett mer omfattande arbete. 
 

Projektet leddes av NCC, och ansvarig för allt betongarbete var företaget Svensk Industriutveckling (SIU) med projektledaren Felix Söderholm i spetsen. Alla produkter som SIU använde i arbetet levererades av Mapei. 


Den här typen av totalrenoveringar är ganska ovanliga, de flesta väljer att renovera delar av konstruktionen. Det ställde stora krav på oss och de produkter vi använde. Vi är glada och tacksamma över samarbetet med Mapei och Anders Kolmodin, ett samarbete som fungerat väldigt bra både vad gäller val och leverans av produkter och den löpande kontakten, säger Felix Söderholm, projektledare på SIU. 

Produkterna som lade grunden till det framgångsrika resultatet
Tornets yta var utvändigt cirka 1 600 kvadratmeter och invändigt cirka 700 kvadratmeter. Totalt har det gått åt cirka 80 pallar sprutbetong DS och 5 set Purtop 1000 Aqua för det invändiga tätskiktet. 

På sina ställen behövde betongen lagas innan den kunde få ett nytt ytskikt. SIU valde lagningsbruket Redirep 45 RSF, som både härdar snabbt och är fiberförstärkt. Efter betongsprutningen behövde den invändiga ytan spacklas, vilket gjordes med trekomponentsporspacklet Mapepoxy Cem-S och det hela primades med Mapeprimer M innan det invändiga tätskiktet applicerades.

Slutligen skulle hela tornet målas utvändigt för att det skulle få ett estetiskt tilltalande utseende och skyddas mot väder och vind. Målningen gjordes därför med den karbonatiseringsskyddande färgen Elastocolor paint i kulören azurblå, vilket för tankarna till det vatten som tornet håller.

På toppen av tornet byggdes en inglasad utsiktsbalkong. För att förhindra vatteninträngning ovanifrån belades även golvet på balkongen med ett tätskikt av polyureasystemet Purtop 1000 Aqua. 

Det är alltid en hel del att tänka på vid ett så här stort projekt. Alla leveranser måste komma i tid så att det inte blir stopp i arbetet, och vi behöver även kunna finnas till hands för att svara på frågor om något är oklart. Att vår fabrik ligger nära och snabbt kunnat leverera har varit en stor fördel under projektets gång., säger Anders Kolmodin, försäljningschef på Mapei och den som haft kontakten med SIU. Anders fortsätter – Kommunikationen med Felix och SIU har fungerat kanonbra. När man nu ser resultatet av vårt gemensamma arbete är det tydligt att vi nådde våra mål. Det är vi glada och stolta över!

Produkter och systemlösningar som användes vid renoveringen:
● Lagningsbruk Redirep 45 RSF
● Invändig beläggning Purtop 1000 Aqua
● Sprutbetong utvändigt DS

● Utvändig målning Elastocolor paint, både bas M och P

Fotograf: Johan Lindqvist Fotografi AB
Eksjö

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei