Cube System

den 16 november 2023

En komplett portfölj av lösningar som bidrar till att minska miljöpåverkan vid tillverkning av betong.

Betong betraktas långt ifrån som ett hållbart material, särskilt på grund av de stora koldioxidutsläpp som är förknippade med produktionen av cement. Inom cementindustrin finns flera verktyg som kan användas för att minska utsläpp av växthusgaser och branschen har flera innovativa teknologier som kommer att hjälpa till att minska dess koldioxidavtryck. Dessa inkluderar koldioxidavskiljning och minskning av klinkerinnehåll.


Ett sådant tillvägagångssätt är användningen av tillsatsmaterial (såsom masugnsslagg, flygaska och naturliga puzzolaner) för att delvis ersätta klinker vid tillverkning av cement. Detta är en grundläggande del av strategin som gör det möjligt för hela kedjan att minska CO2-utsläppen med 55 % till 2030 och uppnå koldioxidneutralitet till 2050.

Användningen av cement med lägre klinkerhalt och återvunnen ballast i betongproduktionen innebär dock flera utmaningar för betongindustrin. Betongen kräver i allmänhet ökad vattenhalt för att uppnå och bibehålla optimala reologiska egenskaper. Lägre klinkerhalt innebär också en långsammare hållfasthetsutveckling.

Mapei är vi engagerade i att förbättra byggbranschens hållbarhet, samtidigt som vi stödjer våra kunder i denna mycket dynamiska miljö. För detta ändamål har vi utvecklat CUBE-systemet. Ett integrerat tillvägagångssätt som hjälper betongindustrin att övervinna svårigheterna med reducerad klinkerandel i cement och ballast av varierande kvalitet genom de olika faserna: tillverkning, gjutning och efterbehandling. CUBE-systemet hjälper aktivt industrin att

upprätthålla sin höga kvalitet samtidigt som klimatpåverkan minskar.

 

Ladda ner broschyr

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei