ECO PRIM T PLUS

ECO PRIM T PLUS

Lösningsmedelsfri, Fast-Track, akrylprimer i vattendispersion med mycket låga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC).
TEKNISKA DATA
Konsistens: flytande vätska.
Kulör: lys blå.
Blandningsforhållande: ospädd 1:1 på keramikplattor, natursten, trä och rester av fästmassa (förutsatt att underlagen är vattenbeständiga), eller 1:2 (cement- eller anhydrit-baserade underlag).
Väntetid innan fästmassa eller avjämningsmassa kan appliceras på: 2-5 timmar beroende på temperatur och
luftfuktighet.
EMICODE: EC1 Plus - mycket låga utsläpp.
Lagring: 12 månader.
Applicering :borste eller roller.
Åtgång: 0,10-0,20 kg/m².
Förpackning: 20 kg og 5 kg kanner.

Relaterad dokumentation

Datablad
Ladda ner
Säkerhetsdatablad
Ladda ner

Senaste projekt ECO PRIM T PLUS

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei