MALECH

MALECH

Vattenbaserad mikroniserad akrylprimer med goda inträngningsegenskaper. Säkerställer jämn insugning
i underlaget och god vidhäftning vid applicering av ELASTOCOLOR och ELASTOCOLOR RASANTE/SF.
• åtgång: 0,10 - 0,15 kg/m²
• verktyg: Pensel, roller eller spruta

Relaterad dokumentation

Datablad
Ladda ner
Säkerhetsdatablad
Ladda ner
GEV
Ladda ner
Kontrollskjema akrylbaserad primer

Senaste projekt MALECH

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei