MAPEDRAIN MONOKORN

Bruksfärdigt fabriksblandat torrbruk av puzzolancement, utvalda mineraliska bindemedel och speciell ballast med definierad
kornstorlek. Genom den speciella siktkurvan och kornformen i ballasten bildas ett mycket vattengenomsläppligt sättbruk, nästan helt utan kapillär sugeffekt.
Härigenom minskas skadorna av kapillärvatten (utfällningar) och förstörda fogar genom volymökningen i frysande vatten i konstruktionen (frys-tö-skador) på balkonger och terrasser.

TEKNISKA DATA
Konsistens: pulver.
Kulör: grå.
Torrsubstanshalt (%): 100.
Blandningsforhold: ca. 1,75-2,0 l vatten till 25 kg MAPEDRAIN MONOKORN hhv. 7-8 delar vatten till 100 delar pulver.
Brukstid: ca. 3-4 timmar.
Appliceringstemperatur: från +5°C till +30°C.
Kan gås på etter: ca. 24 timer.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 24 timmar.
Klar för användning: ca. 3 timmar.
Sluthärdad efter: ca. 7 dagar lätt belastningsbar ca. 28 dagar fullt mekaniskt belastningsbar.
Tryckhållfasthet iht EN 196 (N/mm2): ca. 10.
Temperaturbeständighet: från -50°C till +120°C.
Vattengenomsläpplighet trycklöst vid 3 cm skikttjocklek (l/m2/h): > 500.

Relaterad dokumentation

Datablad
Ladda ner
Säkerhetsdatablad
Ladda ner

Senaste projekt MAPEDRAIN MONOKORN

MAPEDRAIN MONOKORN tillhör följande produktlinjer:

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei