MAPEFLOOR BR

Mapefloor BR är en glättningsbar beläggning med goda avjämnande egenskaper, avsedd för användning inomhus på ytor som utsätts för medelhögt till högt mekanisk slitage. Beläggningen har utmärkta egenskaper i områden med fall, på grund av sina utflytningsmotverkande egenskaper. Lämpliga användningsområden är produktion, mekanisk industri, lager, ramper, badrum och motsvarande.
Mapefloor BR appliceras normalt på betong och andra cementbaserade underlag.
 
Mapefloor BR är en tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxibeläggning komponerad med hög andel fyllmedel, som glättas till en jämn yta.
Tack vare beläggningens utflytnings- och sedimenteringsmotverkande egenskaper kommer fyllmedlet att vara homogent fördelat i beläggningen till och med efter sluthärdningen. Mapefloor BR har god slagseghet och kemikaliebeständighet.
Mapefloor BR levereras i grå kulör och har en halvblank yta.

Relaterad dokumentation

Datablad
Ladda ner
Säkerhetsdatablad
Ladda ner
Prestandadeklaration
Ladda ner

Senaste projekt MAPEFLOOR BR

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei